OMNIA är SWARCOs modulära mobilitetshanterings suite.

OMNIA är kärnkomponenten i SWARCO Smart Mobility Concept som möjliggör för smarta städer att bygga och expandera ett modernt mobilitetshanteringssystem steg för steg.
Omnia finns i två modeller

För att passa bäst för dina individuella behov.storage


On Premise

Kundsystem


För stora städer/oganisationer med en välorganiserad IT

För situationer som kräver en hög grad av anpassning

För installationer som behöver integrera många externa system

Om du behöver mycket IT-underhåll


cloud


Molnlösning

Software as a Service


För små till medelstora städer/organisationer

För standardiserade lösningar

Om du alltid vill vara "uppdaterad"

Om du vill överlåta IT-underhåll till ossAlla system i ett användargränssnitt

OMNIA Huvudfunktioner