OMNIA

Platforma pro řízení dopravy

OMNIA Platforma pro řízení dopravy

OMNIA je modulární sada pro správu inteligentní mobility SWARCO.

OMNIA je hlavní součástí konceptu inteligentní mobility společnosti SWARCO. Umožňuje městům budovat a rozšiřovat moderní systém řízení mobility krok za krokem.Omnia přichází ve dvou formách

Nejlepší uspokojení vašich individuálních potřeb.


storage


On Premise

Zákaznický systém


Pro velká města / organizace s dobře organizovaným IT

Pro situace vyžadující vysoký stupeň přizpůsobení k přáním zákazníka

Pro instalace, které potřebují integrovat mnoho externích systémů

Pokud požadujete IT údržbu vlastními silami

cloud


Cloud řešení

Software jako služba


Pro města / organizace malé až střední velkosti 

Pro standardizovaná řešení

Pokud chcete zůstat "always updated"

Pokud chcete ponechat údržbu IT na nás
Všechny systémy v jednom uživatelském rozhraní

Klíčové vlastnosti OMNIASpráva alarmů

Poskytuje distribuci poplachů, ruční poplachy, potvrzení a blokování alarmů na pracovišti, vyhledávací databáze a další.

tune

Diagramy signálních skupin

Poskytuje informace o obsazení detektorů signálních skupin a I/O výstupů, pravítko pro měření času, místo pro poznámky, vyhledávání událostí, export do PDF a různé rozlišení.


Situace křižovatky

Poskytuje přehledné schéma křižovatky, informace o signálních skupinách v reálném čase, o obsazení detektorů a vstupech a výstupech, zkratky pro přenos dat a reporty, indikátory preference hromadné dopravy.


Protokol o aktivitě uživatele

Sledujte změny provedené jednotlivými uživateli.


timeline

Dopravní data

Zahrnují počet, objemy a klasifikaci, agregaci a profil dat. Pracují i s daty plovoucích vozidel, včetně analýzy FCD.


filter_vintage

Kvalita ovzduší

Integrace údajů o životním prostředí (včetně prognózy) a řízení dopravy založené na aktuálním stavu kvality ovzduší.


CCTV

Integrace řídícího systému CCTV s přímým připojením k detekčním kamerám IP a video detekčním kamerám.


flash_on

Automatická detekce incidentů (AID)

Rozhraní s řešeními AID.


call_split

Manažer strategie

Řízení událostí a provozních scénářů z různých zdrojů.


playlist_add_check

Vestavěná volba signálních plánů

Centrální řízení plánů uložených v paměti řadiče.


directions_bus

Prioritizace vozidel veřejné hromadné dopravy  

S virtuální detekcí.


settings_brightness

Řízení proměnného dopravního značení (VMS)

Manuální, poloautomatické, automatické.


timeline

City Dashboard - Městské tablo

nástroj pro tvorbu analýz, reportů a pro správu informací.