OMNIA

Programvara för integration av hererogena ITS-applikationer

OMNIA Programvara för integration av hererogena ITS-applikationer


OMNIA

SWARCO-lösning för integration av heterogena ITS-applikationer. OMNIA är operatörens frontend för övervakning och styrning av alla integrerade ITS-enheter (VMS, detektorer, sensorer, bommar... ). Det innefattar hantering av integrerade delsystem som CCTV, automatisk incidentdetektering, övervakning etc.


MISTIC

SWARCO-plattform för trafikmodellering för motorvägar och stadsövervakning. MISTIC bygger motorerna för trafikuppskattning och prognoser.


STRATEGY MANAGER

SWARCO-modulen för beslutsstöd som hjälper operatörerna att vidta de lämpligaste åtgärderna vid varje identifierad trafiksituation, för att nå servicemålen och riktlinjerna för trafik och miljö. Den fokuserar på hanteringen av alla uppkopplade system och enheter som kan påverka trafik och rörlighet, för att säkerställa vägnätets effektivitet, reaktivitet och säkerhet.


  • Hög flexibilitet för att möta kundernas behov
  • Flexibel integration av produkter från tredje part och befintlig utrustning
  • Integrerat ITS-system:
    Stads-, motorvägs- och kollektivtrafikstillämpning i ett centralt system, tillgång till t.ex. ringleder och tunnlar
  • Uppfyller internationella standarder: NTCIP