MyTunnel

Central programvara för tunnel

MyTunnel Central programvara för tunnel


SWARCO MyTunnel - centralprogramvaran övervakar och styr trafik- och anläggningshanteringen i tunnlar och på broar.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:
Anläggningsutrustning:
 • Ljussystem
 • Trafiksystem
 • Ventilation
 • Brandlarmsystem
 • Skyltning för nödutgångar
 • Videosystem
 • Nödsamtalssystem
 • Brandbekämpningstillförsel
 • Dräneringssystem
 • Tunnelradiosystem
 • Energiförsörjning
 • Anläggningsteknik (rumsventilation, inbrottsskydd ... )
 • Kommunikation (nätverk, router ... )
Tunneldrift:
 • Tunnelövervakning och organisation för nödsituationer, felsökning och underhåll


FUNKTIONER:

Webvisualisering

 • Webbläsar-oberoende
 • Internationell (flera språk)

Anpassade lösningar

 • Flexibel kundfokuserad visualisering
 • Skalbar och modulär systemarkitektur
 • Öppna gränssnitt och tillverkaroberoende PLC

Enkel integrering av objekt

 • Textbaserade beskrivningar av logiska sekvenser (processkedjor)

Hög tillgänglighet

 • Failover
 • Redundans (hot standby)

Uppfyller högsta säkerhetskraven

Downloads

Downloads