TVÅKOMPONENTS EPOXISYSTEM

Metall- och golvbeläggning

TVÅKOMPONENTS EPOXISYSTEM Metall- och golvbeläggning

TVÅKOMPONENTS EPOXISYSTEM kan användas för korrosionsskydd och dekorativa metallicytor (mest rekommenderat för stålytor) och för att dekorera och skydda betongytor (inklusive golv).

Den kan användas i inomhus- och utomhusutrymmen, i miljöer med korrosivitetsklass C1 ÷ C5I, M (från C1 – mycket låg korrosion till C5 – mycket hög industriell-I-korrosion och Marine-M), i industriella miljöer och kemiskt aggressiva miljöer .

Systemkomponenter

Downloads

Downloads