SYNTETISKT HARTSSKIKT

Golvbeläggning

SYNTETISKT HARTSSKIKT Golvbeläggning

SYNTETISKT HARTSSKIKT kan användas för dekorativ och skyddande beläggning av asfalts- och betonggolv (inklusive parkeringsplatser).

Det kan användas inomhus i industriella miljöer.

Komponentprodukter är märkta CE, enligt standard 13813.

Systemkomponenter

Lösningsmedelfri tvåkomponents epoxiprimer

Impregneringsprodukt som tar bort luft och tätar betongporer, säkerställer vidhäftning mellan stöd och systemets nästa lager.

Lösningsmedelfri tvåkomponents epoxifärg

Tvåkomponentsfärg som används inomhus som ett slutskikt för skydd och dekoration av asfalts- och betonggolv.

Downloads

Downloads