ALKYD-MELAMINSYSTEM

Antikorrosiv beläggning

ALKYD-MELAMINSYSTEM Antikorrosiv beläggning

ALKYD-MELAMINSYSTEMET kan användas för korrosionsskydd och ytbehandling av stålytor som används både inomhus och utomhus, i miljöer med korrosivitetsklass C1 ÷ C3 (från C1 – mycket låg korrosion till C3 – medelhög korrosion), inomhusutrymmen med hög luftfuktighet och låga föroreningar och utomhusutrymmen i stads- och industrimiljöer med måttlig förorening.

Systemkomponenter

Downloads

Downloads