KAS INDUKTIONSSLINGOR

Slingor och tillbehör som är klara att använda

KAS INDUKTIONSSLINGOR Slingor och tillbehör som är klara att använda


Induktionsslingorna installeras vanligen i kvadratisk eller rektangulär form. Installation i asfalts- eller betongunderlag kräver ett sågat spår med följande geometriska dimensioner: djup: cirka (40–70) mm, bredd: cirka (8–9) mm.

Beroende på slingans omkrets och form uppnås olika värden av induktans. Induktanserna av ovanstående slingor ligger inom optimalt driftsintervall (60–300) μH för SWARCO TRAFIKSYSTEMSdetektorer. Inom detta intervall erhålls den högsta känsligheten.

Längden på slingmatningskabeln kan minskas!

Observera före försegling:

 • Spåren måste vara torra och fria från damm.
 • Slingkabeln måste ligga längst ner i spåret. Kilar av trä eller silikon kan användas för att fixera slingan.
 • Fyll skåran ordentligt, använd bara så mycket tätningsmedel som behövs för att fylla i skåran.
 • Låt tätningsmedlet härda.
 • Slingan får inte kunna röra sig i skåran eller i kanalen, slingans läge får inte ändras.
 • Ändring av slingans position kan orsakas av:
  • Passage av tunga fordon (HGV, tankar ... )
  • Svängbroar
  • Olika material, i vilka slingan är inlagd, t.ex. en tredjedel av slingan i betong, två tredjedelar i asfalt.


SVM FOGTÄTNINGSFÖRENING

För fyllning och tätning av kabelfogar, erbjuder SWARCO ett tvåkomponents polyuretangjutharts PU 4009 (grått eller svart). Efter slutlig härdning kommer föreningen att vara elastisk och okänslig för frost eller värme.

Mer information finns i databladetSVM FOGTÄTNINGSFÖRENINGi nedladdningsområdet.

För att kontrollera slingans värden, erbjuder SWARCO slingdiagnosenheten SDG3000.

Uppmärksamhet:

Järnförstärkning i marken minskar känsligheten hos induktansslingorna. Ju mindre avståndet mellan slingan och förstärkningen är, desto lägre är känsligheten. Spår, balkar, galler eller stålkonstruktioner måste betraktas som sådana förstärkningar. Om möjligt undviker järnförstärkningar under planeringsfasen eller liggande slingor lägre.

              

SÄRSKILDA användningsområden:
Loop installation under beläggning

Slingor läggs i sandstenskiktet mellan det undre grusskiktet och paversna.

Downloads

Downloads