1. Om oss
  2. Medlemsskap

Vår expertis inom branschorganisationer


SWARCO är medlem i olika branschorganisationer och bidrar till arbetet i många kommittéer om standardisering, trafiksäkerhetsförhandlingar och utplacering av intelligenta transportsystem.

Vi är en stolt medlem i:

En organisation för parkeringshantering

de British Parking Association är en ideell organisation som representerar, främjar och påverkar parkerings- och trafikledningsyrket i hela Storbritannien och Europa.

Vårt medlemskap i mer än 700 organisationer och individer inkluderar lokala myndigheter, parkeringsplatsoperatörer, detaljhandelsparker, sjukvårdsinrättningar, universitet, järnvägsstationer, teknikleverantörer, utbildare och konsulter.

Vi samarbetar med våra partners för att stödja tillväxten för våra samhällen, förbättra efterlevnaden av de som hanterar och använder parkeringsplatser och främja rättvisa för att uppnå vår vision av excellens inom parkering för alla.

Eventuella överskott från vårt arbete återinvesteras till aktiviteter för att stödja våra medlemmar eller sätta in i en reservfond för att vi ska kunna fortsätta att höja standarder och uppmuntra professionalism.

APT SKIDATA och SWARCO TRAFFIC LTD. är våra medlemmar i BPA.

Trafiksäkerhet i Bryssel.

de Europeiska unionens vägförbund (ERF) är en ideell förening som samordnar synpunkterna på Europas väginfrastruktursektor och fungerar som en plattform för forskning och dialog om rörlighetsfrågor mellan intressenter och institutionella aktörer.

För att underlätta vägsektorns bidrag till EU:s institutioner och medlemsstater, bildades ERF i Bryssel 1998 med följande uppdrag:

  • Försvara det europeiska väginfrastruktursamhällets intressen gentemot EU-institutionerna och andra intressenter
  • Representera ett tvärsnitt av branschpartners, väg- och användarorganisationer som är verksamma inom konstruktion, utrustning, underhåll och drift av Europas vägnät
  • Initiera och stödja studier, kampanjer och publikationer som syftar till att öka medvetenheten om vikten av vägar för alla medborgare
  • Bidra till europeiska forskningsinitiativ i syfte att förbättra vägtransportsystemets effektivitet, hållbarhet och säkerhet
  • Ge väginfrastrukturen en konsekvent och samlad röst på alla vägtransportområden genom att främja och samordna program och arbetsgrupper

SWARCO:s internationella försäljningschef för vägmarkeringssystem, Harald Mosböck, är medlem i ERF:s verkställande kommitté.

Europas experter på ITS.

ERTICO - ITS Europa är ett offentligt-privat partnerskap av 120 företag och organisationer som representerar tjänsteleverantörer, leverantörer, trafik- och transportindustrin, forskning, myndigheter, användarorganisationer, mobilnätoperatörer och fordonstillverkare.

ERTICO förkroppsligar tankeledarskap och främjar engagemang från intressenter. Tillsammans med våra partners utvecklar, marknadsför och distribuerar Intelligent Transport Systems and Services (ITS) genom en mängd olika aktiviteter, inklusive europeiska samfinansierade projekt, innovationsplattformar, internationellt samarbete, förespråkare och evenemang. ERTICO är arrangören av den årliga ITS regionala och globala kongressen i Europa. Arbetet fokuserar på ansluten och automatiserad körning, urban mobilitet, ren mobilitet och transport och logistik.


SWARCO COO för ITS Michael Schuch är medlem i ERTICO:s styrelse.


Främjande av trafiksäkerhet över hela världen

de Internationella vägförbundet (IRF) är en icke-statlig ideell organisation med uppgiften att uppmuntra och främja utveckling och underhåll av bättre, säkrare och mer hållbara vägar och vägnät. I samarbete med sina medlemmar och medarbetare främjar IRF sociala och ekonomiska fördelar som följer av välplanerade och miljövänliga vägtransportnät. Det bidrar till att införa tekniska lösningar och hanteringsmetoder som ger maximal ekonomisk och social avkastning från nationella väginvesteringar.

IRF har en viktig roll att spela i alla aspekter av vägpolitik och utveckling över hela världen. För regeringar och finansinstitut tillför IRF en bred kompetens för att planera strategin för vägutveckling och politik.

För sina medlemmar är IRF ett företagsnätverk, en länk till externa institutioner och byråer, till exempel FN och Europeiska unionen, och ett visitkort med introduktion till regeringstjänstemän och beslutsfattare.

För den regionala trafikprofessorn är IRF en källa till stöd och information för nationella vägföreningar, förespråksgrupper, företag och institutioner som är avsedda för utvecklingen av väginfrastrukturen.

Genom International Road Educational Foundation tilldelar IRF stipendier för att utbilda ingenjörer och annan transportpersonal från hela världen till stöd för akademisk utbildning på heltid. Med detta stöder IRF aktivt de kommande generationerna som kommer att bygga vägnätet.

Med ett brett nätverk över över 80 länder på sex kontinenter tror IRF att det kan göra skillnad genom att ge bästa praxis och expertråd till dagens mångsidiga transportsätt.

SWARCO COO för vägmarkeringssystem Philipp Swarovski är medlem i IRF Genèves styrelse.

Vill du veta mer?Kontakta oss