PLUS9BEADS

VÅR HÖG-INDEX FLYGPLATSPÄRLOR


Särskilda pärlor för flygplatsmarkeringar: Vårt högindexglas PLUS9BEADS har ett brytningsindex på minst 1,9 och retroreflekterande värden på upp till 1 500 mcd/m2*lx, vilket gör dem idealiska för de mest utmanande markeringskraven. Den speciellt utvecklade glasskompositionen av högkvalitativa råmaterial är inte lämplig för vägmarkeringar på grund av de fysikaliska egenskaperna, endast uteslutande för flygplatser.

PLUS9BEADS används i kombination med högkvalitativa markeringsmaterial, garanterar optimal reflektion även under svåra förhållanden av belysning och synlighet. Deras styrka reflekteras på natten eller i synnerhet i regn och dimma. Detta gör våra högkvalitativa flygpärlor är et förstahandsvalet för att markeringsuppgifter på krävande platser som landningsbanor eller helikopterlandningsplattor.