Containertjänst


Vi erbjuder individuella containerstorlekar och vill gärna informera dig personligen om vår service för att hitta den bästa lösningen för dig.

Vårt sortiment innehåller containerstorlekar från 1 till 31m3.


Lutande container

1 - 2 m3

Öppen container

2,5 - 10 m3

Rullflak

10 - 31 m3