Blästringsmedel glaspärlor

Mineral fint blästringsmedium gjord av glas.

SWARCO BLÄSTRINGSPÄRLOR är ett fint mineralblästringsmedel av blyfritt härdat natriumglas som används vid högtrycksblästringssprocesser för behandling av arbetstyckets ytor.

På grund av noggrant urval av våra råmaterialleverantörer och en strikt självövervakning kan vi garantera ett tungmetallinnehåll (As, Sb, Pb) på mindre än ≤ 200 ppm (mg/kg).

Ytbehandlingar med SWARCO BLÄSTRINGSPÄRLOR kan delas in i tre grundläggande områden:

  • RENGÖRING
  • YTBEHANDLING
  • KULBLÄSTRING

För tillämpningsområden som borttagning, avkalkning, avgradning, avlägsnande av avlagringar, utjämning, polering etc.

SWARCO BLÄSTRINGSPÄRLOR är fria från metalliskt järn.