Blästringsmaterial aluminiumoxid

Syntetiskt finblästringsmaterial. Aggressivt och robust.

För rengöring, uppruggning, avkalkning, rostborttagning på metaller utan särskilda krav och när förlust av blästringsmedel är oundvikligt.


Blästringsmedel aluminiumoxid NK-Pe II är en biprodukt från produktionen av normal aluminiumoxid. Materialet är delvis mineral, delvis metallisk. Blästringsmedel AO är ett alternativ till Normal AO vid stålbehandling, då kraven inte är höga- och medelhöga förluster av blästringsmaterial är oundvikliga.


Användningsområden:

  • Borttagning av rost och avkalkning
  • Uppruggning
  • Rengöring av tungt förorenade ytor
  • återanvändbar


Blästringssystem:

  • Tryckmatade
  • Injektionsbaserad