Aluminiumoxid rosa

Ej metalliskt blästringsmedel tillverkat av ren aluminiumoxid.


Kristallin aluminiumoxid smälts ut ur lera med en elektrisk båge. Detta rena material är väldigt hårt med skarpa kanter. För torr och våt blästring, svepblästring (F 36 och finare).


Användningsområden:

  • För försiktig rengöring, avgradning, uppruggning och mattning av högkvalitativa metall- eller austenitiska material.
  • Applikationer där ett järnfritt och aggressivt blästringsmedel är nödvändigt.
  • Används huvudsakligen i känsliga områden inom flyg- och rymdindustrin samt vid reaktorkonstruktion.
  • För dental-, galvano- och labteknik.
  • För extremt hårda material.
  • För slipning, lappning och polering.
  • återanvändbar


Blästringssystem:

  • Tryckmatade
  • Injektion