Hala ytor


Markeringsmaterial för hala ytor används vid trafikskolornas halkbanor för att skapa extremt hala ytor. Ibland används vatten för att göra banan ännu halare. Målet är att simulera riskfyllda körförhållanden som hårda inbromsningar, vattenplaning eller undvikande manövrar.