SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.


SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., som ett dotterbolag till SWARCO TRAFFIC AUSTRIA GmbH, som ägs av SWARCO AG, ägs i huvudsak av alla Tjeckiens relaterade försäljnings-, projekt- och serviceaktiviteter inom trafikförvaltningsverksamheten, t.ex. marknadssegmenten Urban, Interurban, Parkering, Offentlig transport och e-Mobility.

Utöver Prag är SWARCO TRAFFIC CZ verksamt i mer än 20 partnerstäder i hela Tjeckien.


Kontaktuppgifter

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Dobronická 1256, Kunratice

148 00 Praha 4

Tjeckien

T. +420 241 441 024

E. office.stcz@swarco.com


Dolní 876

370 04 České Budějovice

Česká republika

T. +420 387 310 696

E. office.stcz@swarco.com

Vedení provozovny

Radek Terber

T. +420 723 806 182

E. radek.terber@swarco.com

Obchodní referent

Lucie Terberová

T. +420 732 848 509

E. lucie.terberova@swarco.com


Viktiga kontakter

Säljavdelning

Pavel Koudelka
Tel. +420 241 44 4829
e-post: pavel.koudelka@swarco.com

Tekniska avdelningen

Stanislav Müller
Tel. +420 241 44 2567
e-post: stanislav.muller@swarco.com

Projektledare

ing. Michal Tulpa
tel .: +420 241 44 4804
e-post: michal.tulpa@swarco.com

Office Management

Tereza Tulpová
tel .: +420 241 44 1024
e-post: tereza.tulpova@swarco.com


Registreringsplats: Prag

Företagsregistreringsnummer: 25680595

Europeiskt momsnummer: cz25680595

Domstol: Kommunal domstol i Prag, avdelning C, rider 60652


Alternativ tvistlösning för konsumenttvister

Tjeckiska handelsinspektionen

Inspektoratet för centrala Böhmen och Prag

Štěpánská 567/15

120 00 Praha 2, Tjeckien

Tel .: +420 296 366 111

Företagspolicy

Kontinuerlig förbättring av kundupplevelsen

Konsekvent leverans av högkvalitativa produkter och tjänster för trafikledning och trafikdatabehandling

Kontinuerlig expansion av tillhandahållna teknologier och system

Tillväxt och utvecklingsmöjligheter och anställningsansvar

De anställda har ett stort personligt ansvar för kvaliteten på deras arbete

Vård av miljön och minimera företagets negativa inverkan på miljön

Regelefterlevnad

Downloads

Downloads