State-of-the-art parkeringsteknik

Skandinaviens ledande flygplats, Arlanda, lanserade en ny långtidsparkering den 26 oktober 2017. Den nya parkeringsanläggningen kallas för P1 och har 1561 asfalterade parkeringsplatser med den nyaste parkeringstekniken från SWARCO. Swedavia som är beställaren av projektet vill erbjuda resenärer en bra upplevelse till sina resenärer och valde därför att satsa på komfort, miljö och säkerhet i valet av parkeringssystem.
2


Enkelt att hitta parkeringsplats

P1 ligger söder om flygplatsen i direkt anslutning till E4:an, är fullt asfalterad och alla 1561 parkeringsplatser är utrustade med SWARCOs sensorer som känner av om parkeringsplatsen är ledig eller upptagen. De lediga parkeringsplatserna visas sedan på SWARCOs skärmar som är placerade på strategiska ställen på parkeringsområdet och vägleder besökarna till en ledig parkeringsplats. Besökaren slipper på så vis köra runt i parkeringsanläggningen för att leta efter en parkeringsplats och deras besök på området blir bekvämare och grönare.

Service 24/7

SWARCO levererar även bomsystem, betalningslösningen, belysning samt övervakning till parkeringsanläggningen med 24/7 serviceavtal. Serviceavtalet innebär att SWARCO är tillgängliga för hjälp om Swedavia behöver det och är tillgängliga för att rycka ut till flygplatsen dygnet runt.

Bomsystemet och in- och utfartspelarna där man även betalar vid utfart är utrustade med LED-dekorbelysning som skapar en modern känsla och lyser i mörker för bättre synlighet. LED belysningen ökar synlighet samt säkerhet vid in- och utfarterna i kombination med övervakningskameror. SWARCO har även levererat Intercom. Om en besökare behöver hjälp trycker hen på knappen som ringer upp Swedavias CKA (Central Kundtjänst Angöring) som bemannas med kunnig personal dygnet runt.