Samarbete med fordonsindustrin för en smidigare resa

SWARCO i samarbete med fordonsindustrin för en smidigare resa


Traffic Light Assistant (TLA) är SWARCO:s nya C/ITS lösning, utvecklad i samarbete med fordonsindustrin och norska vägverket, och har till syfte att ge föraren information om ”tid till grönt - tid till rött” för att bidra till en bekvämare resa. Trondheim är en av de första städerna i Norden som testar den nya TLA-applikationen där den har installerats i 48 signalreglerade korsningar.

Volvo-bilar kommunicerar med SWARCO trafiksignaler.

Trenden med ”Internet of Things” där allt mer utrustning, både fordon och infrastruktur, blir uppkopplade. Det ger nya möjligheter att med teknikens hjälp bidra till en säkrare och miljövänligare resa.

TLA informerar föraren om trafiksignalens status när bilen närmar sig ett trafikljus, och anger en rekommenderad hastighet för att få grön våg. Har man ändå fått rött ljus, talar applikationen om hur lång tid det är kvar till grönt. Informationen visas på fordonets instrumentpanel eller i en separat app.

Syftet med systemet är att påverka trafikflödet och därmed minska utsläppen genom att undvika onödiga start och stopp, och samtidigt bidra till en bekvämare och säkrare resa.
​​​​​​​

Volvo-tester under 2017

Under 2017 testades TLA av SWARCO tillsammans med Volvo, med en speciellt utvecklad app.

För att vi skulle få de resultat vi ville ha måste TLA-systemet ta emot uppdaterad information från trafikljusen tillräckligt snabbt för att få tillförlitliga data. Till både Volvos och SWARCO:s belåtenhet var testet lyckat. Det här är ett betydande steg mot att använda förarlösa bilar, för en bättre säkerhet och service för förarna, säger Morten Sondergaard på SWARCO.

Testet var möjligt tack vare stödet Norska Statens vegvesen. SWARCO samarbetar med fordonsindustrin för att driva utvecklingen vidare och snart kommer vi att se - allt fler fordon och signalanläggningar utrustade med TLA-tjänsten, som nu är redo att lanseras på trafikmarknaden.

"SWARCO:s vision är att förbättra livskvaliteten genom att göra resor säkrare, snabbare, bekvämare och miljövänliga. Vår vision återspeglas i utvecklingen av nya lösningar, och därför har vi en ledande roll inom forskning och utveckling av TLA-system och liknande ITS-lösningar."

Thomas Rønslund
SWARCO Sales Manager

Liknade tester i andra europeiska städer

TLA-systemet har redan installerats och testas i andra europeiska städer, som Berlin, Hamburg och Verona, där SWARCO och Audi testar en liknande lösning – Audi Connect.

Det unika med projektet i Trondheim är vår önskan att göra trafikljusdata tillgängliga via öppna data. När nu testerna har visat sig vara lyckade kommer det att bli mycket enklare för utvecklare att ta fram nya och innovativa lösningar.