Förbättrad infrastruktur och optimerade hamnar

Under 2013-2016 byggde Stockholms Hamnar AB om två av sina hamnar och installerade SWARCO Port Control System för att optimera hamnområdet. Genom att förbättra trafikflöden och hanteringen av lastbilar är hamnen i centrala Stockholm, Värtahamnen, nu en mer effektiv och miljövänlig hamn med fem kajer och en modern passagerarterminal. Värtahamnen har flyttats längre ut i vattnet, och Stockholms stad har återtagit stora delar av det område som Stockholms hamnar hanterade tidigare. Nu finns det mer plats för Stockholms stad att utvecklas med nya bostäder och arbetsplatser, och hamnen kan samtidigt hantera fler fartyg och mer trafik på en mindre yta.
Stockholms Hamnar AB

Förbättrad trafikhantering och optimerad terminal med ITS

SWARCO Port Control System (SPCS) är ett modernt intelligent transportsystem som ger flexibilitet för en RoRo-terminal. Grundkonceptet är att skapa ett bra logistiskt flöde utan att kompromissa med några av det strikta säkerhetskraven. Det uppnås med hjälp av automatisk avläsning av registreringsskyltar (ANPR, Automatic Number Plate Recognition), spärrar för längd- och höjdmätning, VMS (Variable Message Signs) och automatisk skadekontroll för lastbilar. SPCS håller ständigt reda på var fordonen och godset finns. Systemet kan också meddela interna och externa partner om platsen.

Automatiserad fordonshantering

Vid hamningången kontrolleras fordonets bokning med ANPR och skanning för att mäta längd och höjd. Om bokningen är korrekt öppnas spärren och fordonet guidas till rätt väntområde och fil via fullgrafiska VMS-skyltar. Vilken fil fordonet guidas till baseras på konfigurerbara variabler i SPCS, t.ex. fordonstyp, avgång och fördelning mellan incheckningsdiskar. Hamnpersonalen styr trafikljusen för trafikguidning inom hamnen med en handhållen enhet, som också gör det möjligt att ändra informationen på VMS-skyltar.

Enklare, säkrare och mer effektiv lastning och avlastning av trailers

I väntområdet för trailers fördelas trailers via en konfigurerbar uppsättning med regler som beror på prioriteringar som har angetts av hamnoperatören, för att göra lastningen och avlastningen enklare, säkrare och mer effektiv. Reglerna kan till exempel fastställa hur och var olika typer av farligt gods ska placeras. Genom att använda SPCS får hamnarbetarna tillgång till och tar emot riktlinjer för hur de ska ordna trailers inom hamnområdet och på fartygen. Trailers skannas automatiskt med kameror för skador innan ankomsten till, och avgången från, hamnen. Den här funktionen ger hamnen en tydlig översikt över om skador har inträffat under vistelsen på hamnområdet, och skyddar hamnen mot falska skadeståndskrav.

En uppkopplad hamn

Hamnar spelar en viktig roll inom internationell logistik och handel. Kraven på kapacitet och förväntningarna på mer avancerade tjänster ökar ständigt. SWARCO Port Control System kan spela en viktig roll i den pågående digitala omvandlingen i hamnar och utgöra en plattform för nya och mer avancerade tjänster.

Foto: Stockholms Hamnar AB