SWARCO tildeles for fjerde året på rad Trafikverkets samarbeidspris i avtalen om VViS

I den aktuelle drifts- og vedlikeholdsavtalen om VViS (informasjonssystem for trafikkværmelding) i Mälardalen mot Trafikverket er SWARCO tildelt samarbeidsprisen for fjerde året på rad. Samarbeidsprisen har til hensikt å stimulere og utvikle et godt, sikkert og produktivt samarbeidsklima.

Prisen er basert på følgende parametere:

  • Administrasjon og kvalitet
  • Samarbeid og service
  • Utviklingsevne og kundeperspektiv
  • Sikkerhet og arbeidsmiljø

”Dette beviser at det arbeidet og valget av arbeidsmetode som vi bruker i SWARCO, er helt riktig. Teknikere og arbeidsledere som er involvert i avtalen, jobber hardt for å kunne leve opp til målsettingen, og da er det ekstra moro å få full pott i samarbeidsprisen.”
– Thomas Holmström, prosjektleder i SWARCO.


Fremgangsfaktorer for samarbeidsprisen:

Prisen deles kun ut hvert år hvis det er grunnlag for det. Hovedsakelig er det administrasjonen, samarbeidet og god kommunikasjon som gjør at prisen er tildelt SWARCO hele fire år på rad. Hver avtale krever ulike rutiner som alltid følges nøye, og det viktigste av alt er kommunikasjonen med kunden. I dette tilfellet er det stor takhøyde under møtene, noe som motiverer arbeiderne til å ta egne initiativ og gjennomføre egne ideer. Prestasjonene fremheves alltid på etterhånd, og det er etablert et bonussystem.


Bonussystem

Bonussystemet fungerer som en gulrot for personalet og baseres på VViS- stasjonenes tilgjengelighet per måned. Når tilgjengeligheten av samtlige VViS-stasjoner oppnår minst 98 % i løpet av en måned, følger det en bonus, og den får personalet del i. Om VViS-stasjonene totalt har vært tilgjengelig minst 98 % i løpet av hele årsprosjektperioden på syv måneder, følger det enda en bonus.


På grunn av den gode stemningen under arbeidet og på møtene ivaretas det et veldig hyggelig arbeidsmiljø. Bonusen er en belønning på den harde innsatsen deres og går direkte til teknikerne for eksempel til morsomme aktiviteter som styrker lagånden.

Avtalen omfatter drift og vedlikehold samt oppdatering av 151 VViS-stasjoner og 11 telegrensemålere i Stockholm, Uppsala, Södermanland, Gotland, Örebro og Västmanland fylke.