SWARCO i Frontlinjen av Teknologisk Innovasjon; Smart AI CAM integrasjon for adaptiv trafikkstyring

Prosjektet Traff-lAIts vil utvikle fremtidens trafikkstyring ved å pilotere og teste integrasjonen av Smart Artificial Intelligence (Smart AI) og Cooperative Awareness Messages (CAM) via mobilkommunikasjon og skyløsning for å optimalisere lyskryss i norske byer.

Bedre trafikkflyt

Hovedmålet med prosjektet er å videreutvikle SWARCO sin algoritme for evaluering og prioritering av trafikkflyt i vegkryss ved å integrere AI og posisjonsdata fra kjøretøy (via CAM meldinger) fra trafikken. Prosjektet vil måle servicenivå på spesifikke kryss og evaluere trafikkens sykluslengde, for å redusere de totale forsinkelsene og antall stopp for en bedre trafikkflyt.

Det er 4 delmål:
1. Forbedring av AI-algoritme for å lage automatisk signalprioritering; 2. Vurdering av CAM meldinger for å bidra til å forbedre AI-algoritme; 3. Evaluering av AI-algoritme i stor skala, der CAM meldinger og AI-algoritme skal testes i pilotstudie i flere vegkryss i Oslo og Trondheim; og
4. Skalering av teknologien, der andre muligheter innenfor transportsystemet vil utforskes.


Bruk av ITS-løsninger (CAM og AI) for en mer effektiv, miljøvennlig og trygg trafikkstyring vil være nyttig for å nå transportpolitiske mål. Digitalisering av trafikkstyring i byer gir trafikanter mer informasjon om trafikken, noe som vil gi bedre grunnlag til å ta trafikkavgjørelser og mindre tid ved lyskryss. Tidsbesparelser vil ikke bare påvirke folks egen tid, men også vil overføres til mindre kostnader, f.eks. drivstoff-forbruk. Mindre tid brukt i vegkryss betyr også at utslipp blir mindre, noe som har direkte miljømessige effekter.

Prosjektgruppen består av tre partnere: SWARCO er en ledende leverandør av trafikkstyringsløsninger, dedikert til å forbedre trafikksikkerhet og veieffektivitet. Statens vegvesen, som har ansvar for planlegging, bygging og vedlikehold av riks- og fylkesveier i Norge. SINTEF er en av Europas største uavhengige forskningsorganisasjoner som driver innovasjon og utvikling på tvers av ulike sektorer.

Sterkt samarbeid

Prosjektgruppen består av tre partnere: SWARCO er en ledende leverandør av trafikkstyringsløsninger, dedikert til å forbedre trafikksikkerhet og veieffektivitet. Statens vegvesen, som har ansvar for planlegging, bygging og vedlikehold av riks- og fylkesveier i Norge. SINTEF er en av Europas største uavhengige forskningsorganisasjoner som driver innovasjon og utvikling på tvers av ulike sektorer.

"Vi er stolte over å være en av 5 utvalgte partnere, i konkurranse med 25 andre søknader. Med disse forskningsmidlene skal SWARCO videreutvikle fremtidens mobilitetsløsninger. Dette vil gi en trygghet for våre kunder, sier Ørjan Hegg, Adm.Dir i SWARCO Norge."

Ønsker du mer informasjon?
Kontakt oss

På bilde fra venstre:
Ørjan Hegg, Adm.Dir SWARCO Norge. David Kristensveen, Head of ITS Solutions SWARCO Norge, Ørjan Tveit, Chief Engineer Statens Vegvesen