God service uansett situasjon

- Slik fungerer servicekonseptet i Sverige


3
3

Vedlikehold av maskin- og programvare er alfa og omega for lang holdbarhet og garantert funksjonalitet. Derfor tilbyr vi i SWARCO servicetjenester innenfor trafikk, kollektivtrafikk og parkering. Med eget servicesenter kan vi håndtere store mengder oppgaver av ulik art, og vårt kompetente personale kan være tilgjengelig 24/7 samt ved akutt hjelp hvis du har inngått en slik serviceavtale.

Uansett om kunden bare ønsker forebyggende vedlikehold eller vil overlate hele serviceprosessen til oss, utpekes det en kontaktperson i SWARCO som har ansvaret for at alt fungerer som det skal. Ved behov eller av praktiske grunner kan vi i SWARCO også ta ansvar for oppgaver som sendes inn av trafikantene. De kan kontakte oss med en gang og gi feilmelding om et trafikklys, vandalisering eller lignende, uten å behøve å gå via kommunen eller operatøren.Et servicekonsept som fungerer 24/7

Ved hver prosjektstart utpekes det en kontaktperson fra SWARCOs servicesenter, en prosjektleder og en arbeidsleder med spesialkompetanse for prosjektet.


Servicesenteret styrer det daglige arbeidet og håndterer skjemaer, planlegging og fakturering samtidig som det overvåker kundenes systemer. Når det oppdages en feil, kan kunden vår eller sluttbrukeren (trafikanten) kontakte servicesenteret som så utnevner riktig tekniker for oppdraget. Servicesenteret kan ofte oppdage systemfeil på et tidlig stadium hvis serviceavtalen også omfatter systemovervåking. Våre systemteknikere er alltid på plass for å reparere systemfeil, og du som SWARCO-kunde slipper å tenke på det.


Arbeidsleder sammen med servicesenteret gir teknikerne oversikt over periodiske oppdrag og planlagte aktiviteter, og sørger så for at det finnes tilgjengelig personale for akutt bistand. En beredskapsvakt er tilgjengelig for akutte oppdrag døgnet rundt.


Systematisk håndtering av oppdrag

Servicesenteret registrerer alle oppdrag i vårt system, og både kunden og SWARCOs servicepersonale kan se oppdragets status direkte via PC, mobil og nettbrett. Når et oppdrag er ferdigstilt, dokumenteres det av serviceteknikeren umiddelbart, og oppdragets status endres så alle berørte personer får se det.  
Oppkoblet kundestøtte 24/7

Våre parkeringskunder kan også benytte vår oppkoblede kundestøtte som er tilgjengelig for sluttbrukerne 24/7. Sluttkunden kan kontakte SWARCO enten via et Intercom-system som er installert ved inn- og utkjørslene til parkeringsanleggene, eller de kan ringe oss. Uansett hvilken tid på døgnet det er, er det alltid personale tilstede som sørger for at sluttkundene får den servicen de trenger, slik at inntektene til våre parkeringskunder sikres på en bedre måte.Vårt servicepersonale

Vår bransje er liten, og å finne riktig personale kan være en utfordring. I SWARCO ønsker vi å ha bred og solid faglig kompetanse hos våre ansatte, som vi kan kombinere ved ulike prosjekter. Det er dette vi ser etter når vi leter etter nye serviceteknikere. For å garantere god service og kunne levere samme nivå til alle prosjekter har vi også vår egen personalopplæring. Hver ny servicetekniker får 8–9 interne kurs i minst 6 måneder ved starten av sin ansettelse. Personalet får også grunnleggende kunnskap blant annet om elektrisitet og sikkerhet.


“Det kan være vanskelig å finne personer med riktig kompetanse, men jeg vil si at det er nettopp det som er vår styrke i SWARCO – vårt kompetente personale. Vi har stor bredde i kompetansen i organisasjonen, alt fra montører til spesialister på bestemte områder. Men vi utdanner alltid vårt personale slik at de kan kjenne seg sikre i jobben de gjør”, forteller Klas Lång, servicesjef i Sverige.


For å sikre god kvalitet på service er SWARCO nøye med rutiner og dokumentasjon av oppdrag. Blant disse rutinene er kommunikasjon med kunden en av de viktigste. Kundene skal alltid vite hvem de skal kontakte og vite at vi gjør det vi har sagt vi skal gjøre.