Fordelene med et prioriteringssystem for busser

En av de mest effektive løsningene når det gjelder det økende miljømessige, økonomiske og samfunnsmessige presset i byer er bruken av offentlig transport. Den vanligste typen offentlig transportmiddel er bussen. Selv om den har lavere kapasitet enn tog eller T-baner, er den mye mer fleksibel, ettersom den kjører på det eksisterende veisystemet.

Det er et kjent faktum at offentlig transport alltid bør foretrekkes framfor personbilen når det er mulig. Dette er fordi et offentlig transportsystem gir flere store fordeler for en by og dens innbyggere:

• Økonomisk fordelaktig for lokalsamfunn og byer, ettersom enhver investering i offentlig transport fremmer den økonomiske sirkelen i byen, både ved å skape arbeidsplasser og ved å øke forretningssalget og eiendomsverdier for boliger som er plassert nær kollektivtransport.

• Reduserer utslipp siden det kan flytte flere passasjerer enn andre kjøretøy som for eksempel biler.

• Bedre drivstoffeffektivitet per passasjer siden det, nok en gang, kan frakte et større antall passasjerer enn biler og lignende kjøretøy.

• Redusert trafikkopphopning, ettersom offentlige transportkjøretøy kan frakte flere mennesker på mindre plass enn den individuelle personbilen.

• Økt mobilitet for dem som ikke kjører eller kan kjøre.

• Frigjør tid siden passasjerene kan studere, lese, arbeide eller lignende mens de sitter på et offentlig transportmiddel, i stedet for å måtte fokusere på kjøringen.

• Det er et av de tryggeste transportalternativene, siden førere av offentlige transportmidler får mye mer og bedre opplæring enn en gjennomsnittlig bilfører.

Dette er bare en brøkdel av årsakene til at offentlig transport bør være å foretrekke fremfor bil. Dette er også årsakene til at SWARCOs produkter og tjenester fokuserer på å fremme og støtte bruken av offentlig transport og andre miljøvennlige transportalternativer, som sykler, andre mikromobile kjøretøy eller rett og slett det å gå.

Vår fremste løsning kommer i form av prioriteringssystemer og -signaler for busser. Ved å sikre at bussen alltid er i rute til destinasjonen, og dermed skape en rask, trygg og pålitelig reise, vil flere mennesker velge bussen og la bilen bli stående hjemme.
 

Hva er bussprioritering?

Bussprioritering er en samling av teknologier og teknikker som er nyttig for busser ved veikryss eller T-kryss som er kontrollert av trafikksignaler. Denne «spesialbehandlingen» innebærer å gi bussene et forlenget grønt lys, eller redusere tiden for det røde lyset gjennom ulike prioriteringsløsninger. Dette inkluderer alt fra passive prioriteringsløsninger for busser basert på bussenes rutetabeller, til aktive prioriteringsløsninger for busser ved å benytte passasjerdeteksjon. Dersom to busser er i det samme veikrysset samtidig, vil altså den bussen med flest passasjerer få prioritet siden den har høyest «nytteverdi». Passive og aktive løsninger kan oppsummeres som følger:

Passiv bussprioritering dreier seg for det meste om å optimalisere timingen på signalene eller koordinere påfølgende signaler for bussruten for å skape det vi hos SWARCO kaller en «grønn bølge». Passiv bussprioritering krever ingen spesiell maskinvare, men fokuserer i stedet på å forbedre den generelle trafikken langs bussruten med mål om å være til fordel for bussene.

Aktiv bussprioritering er basert på konseptet med tilkoblet kjøring via ulike typer maskinvare som gjør det mulig for busser, trafikksignaler og andre systemer å «snakke» med hverandre og samkjøre seg. Via GPS-systemer, detektorer i veikanten og induktive sløyfer i veibanen vil trafikksignalene for eksempel oppdage en buss som nærmer seg. Bussen vil så «be» lyset om å bli grønt når den nærmer seg trafikksignalet.

De eldre prioriteringsløsningene var alt annet enn smarte og pålitelige. Maskinvaren var gammel og upraktisk, og det var ikke mulig å følge opp på en pålitelig måte om prioriteringen faktisk fungerte eller ikke. Løsningene som er inkludert i SWARCOs tilbud er et stort steg framover. Vår bussprioritering kan brukes med virtuelle detektorer, noe som innebærer at det i utgangspunktet ikke behov for maskinvare, og kostnadene reduseres dermed betraktelig. Du kan også få tilgang til en jevn strøm av pålitelig statistikk og data som gjør det mulig å følge opp for å se om prioriteringen fungerer, eller om noe må endres for at den skal operere effektivt.
 

Fordeler med buss- og signalprioritering

Fordelene med vår signalprioritering for busser inkluderer:

Redusert reisetid for busser:

Våre egne tester viser at ved å bruke et signalprioriteringssystem for busser, har den gjennomsnittlige reisetiden gjennom et veikryss blitt redusert fra 60 sekunder til 41 sekunder. Dette tilsvarer omtrent en tredel av normaltiden. Med andre ord vil reisetiden ha blitt redusert med et helt minutt for hvert tredje veikryss bussen passerer.

Forbedret overholdelse av rutetider og transporteffektivitet:

Ved å kunne kjøre på grønt lys hver gang med gjennomgående grønne lys vil bussen kunne overholde rutetidene bedre og alltid være i rute.

Dette kommer i tillegg til de tidligere oppgitte årsakene til at offentlig transport alltid bør foretrekkes fremfor individuelle personbiler når det er mulig.

SWARCOs bussprioritering

Buss- og signalprioritering er en kostnadseffektiv metode som øker mobiliteten til offentlig transport ved å forbedre reisetider og pålitelighet, noe som igjen gjør offentlig transport mer attraktiv sammenlignet med personbiler.

Vil du vite mer om våre bussprioriteringssystemer og -signaler? Kontakt SWARCO i dag for å lære mer om våre bussprioriteringssystemer og hvilke prioriteringsstrategier som finnes.