Bærekraftige trafikkløsninger for fremtidens byer


En av de viktigste faktorene for å nå Norges klimamål er effektiv trafikkavvikling for å redusere klimautslipp. Innovativ teknologi og kompetanse gir oss flere verktøy for å skape bedre flyt og økt sikkerhet i trafikken.
Norske byer forplikter seg til EUs Green Deal for å bli klimanøytrale

EU har fått inn søknader fra 377 byer i hele Europa med ønske om å bli med i rammeprogrammet for forskning og innovasjon Horisont Europa. Programmet er knyttet til klimaformål for grønn omstilling og bærekraftig verdiskaping for bedrifter, forskningsinstitusjoner og offentlig forvaltning. Oslo, Stavanger og Trondheim har søkt, og er blant de første byene som er kvalifisert. Horisont Europa er tett koblet opp til EUs Green Deal, hvor ambisjonene er et klimanøytralt EU innen 2050 med mindre forurensning, bedre beskyttelse av helse og miljø, økt livskvalitet, sunne økosystemer og bevaring av biologisk mangfold, samt ren og sikker mat og energi.


De første hundre byene som blir valgt skal teste og drive innovasjon med mål om å etablere et grunnlag for alle europeiske byer om å bli klimanøytrale innen 2050. Det vil bety mye for klima- og miljøsatsingen, og forenkle implementering av byenes klima- og miljømål. For å nå målene må alle deler av samfunnslivet bidra. SWARCO kan med sin kompetanse og portefølje innen bærekraftige løsninger bidra gjennom vårt eget Go-Green-program. Våre ambisjoner er å presentere og introdusere nye og bærekraftige teknologier som enkelt kan implementeres på installert base for umiddelbar effekt og reduksjon i klimagassutslipp. Dette oppnås blant annet gjennom optimalisering av fremkommelighet og trafikksikkerhet, dynamisk informasjon til trafikanter, intelligente trafikkstyringssystemer for byer og regioner, deteksjon og AI baserte systemer, alt med mål om finne gode teknologiske løsninger for klima- og miljøsatsningen.

Effektive og bærekraftige løsninger

– Med sensorer og datainnsamling, leverer SWARCO sanntidsinformasjon til dashbordet, syklistens smartenhet eller kollektivtransporten, forteller David Kristensveen, Head of ITS Solutions i SWARCO.

– Trafikkstyringssystemet vårt gir informasjon om farten du trenger for å kjøre på «grønn bølge» i lyskryssene gjennom sentrum. Det kan skifte lyssignalet til grønt når bussen er sent ute, eller syklistene «hoper seg opp» på rødt.
SWARCO har også utviklet en ny luftkvalitetssensor som en integrert del av lyskrysset for å gi sluttbrukerne og myndighetene informasjon om luftkvaliteten akkurat der kjøretøy og gående ferdes.
Trafikantene gis også informasjon om ledige p-plasser som gir redusert letekjøring i bykjernen.

Ved å motta informasjon om både trafikkflyten, luftkvaliteten og ledige p-plasser gisde reisende gode muligheter til å foreta kloke
og effektive reisevalg.Å velge bussen fremfor privatbilen

Bypakker og prioritert kollektivtransport er
etablerte løsninger i større byer. Med økt
trafikk, er det nå mange nye regioner og byer
som etablerer miljøvennlige trafikkløsninger.
En av disse er Ålesund, hvor vi snakket
med Inge Rønstad, i Møre og Romsdal
fylkeskommune:

– Vi fikk en tidlig politisk
beslutning om å legge digitalt styrt trafikkregulering
inn i anbudet for bypakken, forteller han.
– Systemet prioriterer buss i lyskryssene. Og
benytter avansert teknologi som tar hensyn
til trafikkbildet, antall passasjerer, om bussen
er før eller etter rutetabellen etc.
– Systemet gir kun prioritet der gevinsten
er størst. SWARCOs system leverer
problemfritt og er stort sett selvgående.
Tilbakemeldingene fra sjåførene på bussene
våre er positive.
– De forteller om en hverdag som oppleves
som enklere og mer effektiv, forklarer
Rønstad.

SmartPrio systemet prioriterer buss i lyskryssene. Og benytter avansert teknologi som tar hensyn til trafikkbildet, antall passasjerer, om bussen er før eller etter rutetabellen

Et system for fremtiden

Ørjan Tveit, Sjefsingeniør i Statens vegvesen
forteller at de har et samarbeidsprosjekt med
SWARCO i Trondheim og Oslo.

– God flyt i trafikken gir miljøgevinst. Signallysene
gir sjåfører sanntidsinformasjon om
når lyssignalet skifter neste gang. Det fører til at sjåførene kan avpasse farten og få en
god flyt i trafikken, forteller Tveit og legger til:
– Dette prosjektet er fremtidsrettet. Bilene
vil fremover i økende grad tilby automatiserte
løsninger. Systemet kommuniserer i utgangspunktet
med kjøretøyet som så gir sjåføren
informasjonen.

– I fremtiden vil vi kunne se løsninger hvor
dette i økende grad automatiseres. Ved å
benytte Intelligent Transportation Systems
(ITS/) nå, skaffer vi erfaring og rigger oss
samtidig for fremtiden, avslutter Tveit.

Dette prosjektet er fremtidsrettet. Bilene
vil fremover i økende grad tilby automatiserte
løsninger. Systemet kommuniserer i utgangspunktet
med kjøretøyet som så gir sjåføren
informasjonen.

SWARCO jobber innen ITS-markedet med fokus på trafikkstyring og trafikkovervåking i byer, på motorveier og tunneler. Disse løsningene hjelper byer og regioner med effektiv og trygg trafikkavvikling og reduserte klimautslipp, hvor datainnsamling og verdiøkende tjenester vil være viktige faktorer på veien til et grønt skifte.
SWARCO har kompetansen, produktene, løsningene og tjenestene som skal til for å hjelpe byene til å nå sine mål for bedre trafikkflyt, økt trafikksikkerhet og grønne, bærekraftige samfunn.