Øk trafikksikkerheten for utsatte trafikanter med ITS-løsninger

Noen av de mest utsatte individene på veiene i byen, er veiarbeidere og fotgjengere – og da spesielt personer med funksjonshemming i form av synshemming. Med ITS (Intelligent Transport Systems) og RMS Road Marking Systems) kan man øke en bys generelle trafikksikkerhet. Systemene sørger for at veiarbeidere kan arbeide trygt på veiene, muliggjør at skolebarn kan komme seg til og fra skolen på en sikker måte, og øker en synshemmet persons mobilitet i hverdagen. SWARCO jobber for at alle personer som befinner seg på veiene, skal føle seg trygge. Vi tilbyr derfor et bredt utvalg av ITS- og RMS-systemer for den smarte byens trafikksikkerhet og trafikkflyt.

SWARCOs ITS- og RMS-systemer for trafikksikkerhet for myke trafikanter, veiarbeidere og synshemmede inkluderer blant annet:

 • Mobile og stasjonære VMS (variable skilt)

 • Trykknapper og taktile veimerkinger
ITS-løsninger for trafikksikkerhet | SWARCO

VMS

VMS er en fleksibel skiltsentral innen ITS som bidrar til å forbedre en bys trafikksikkerhet og trafikkflyt. Fordelene med VMS sammenlignet med et statisk skilt er at informasjonen på disse skiltene kan tilpasses etter behov og kan byttes ut via fjernstyring i sanntid. De kan brukes på alle typer veier og til ethvert formål. Med LED-teknologi av høy kvalitet synes de også døgnet rundt og på lengre avstand enn et vanlig plast- eller plateskilt. SWARCOs VMS er konstruert av et robust materiale tilpasset det tøffe og varierende klimaet i Norden.

VMS for trafikksikkerhet for sikrere trafikk fra SWARCO kan brukes som:

 • Sikkerhets- og hastighetsbegrensningsskilt: VMS gjør det mulig å informere førere raskt og enkelt dersom for eksempel en ulykke har skjedd på veien. Det kan da gi informasjon om alternative ruter eller brukes for å senke veiens hastighetsbegrensning. SWARCO tilbyr også spesialkonstruerte hastighetsbegrensningsskilt for skoler, som sikrer barnas rute til og fra skolen. Skiltene er utstyrt med blinkende lamper som har høy synlighet for bilister. Lampene er aktive i skoletiden og når muligheten for at barn krysser fotgjengerfeltet, er høy. Skiltene har sin egen hastighetsbegrensning som gjelder når lampene er aktive. 

 • Varselskilt: VMS varselskilt benyttes for å informere førere om rådende veiforhold, ulykker og farer som glatt underlag, løs grus etc. De gjør det mulig å informere førere om veiforholdene uten at man fysisk behøver å dra ut og bytte skiltet eller informasjonen på det.

 • Hastighetsindikatorskilt: VMS hastighetsindikatorskilt registrerer et kjøretøys hastighet på veien, informerer førere om hastigheten, advarer dem når de overskrider veiens hastighetsbegrensning, og ber dem da om å senke farten. 

   Mobil VMS

   Veiarbeidere er en av de mest utsatte yrkesgruppene i samfunnet vårt. De står i mange tilfeller og arbeider helt ubeskyttet samtidig som biler suser tett forbi dem i høy hastighet. En by kommer ikke utenom å reparere eller bygge om veiene, men det man kan gjøre, er å sørge for et trygt arbeidsmiljø for veiarbeiderne og øke trafikksikkerheten på veiene. Et mobilt VMS er et flyttbart skilt som ofte brukes ved veiarbeid og ulykker som har skjedd på veien. Det gir brukeren en fleksibel løsning for å bistå trafikanter med nødvendig trafikkinformasjon som innebærer høyere trafikksikkerhet for veiarbeidere og førere så vel som bedre flyt i trafikken. De brukes for å omdirigere trafikken rundt veiarbeidet med piler og beskjeder, nye hastighetsbegrensninger samt for å takke bilistene for at de kjører mer forsiktig og viser hensyn overfor veiarbeiderne. Et mobilt VMS brukes også for å informere om ruteendringer og kan bistå med tidsberegninger for kjøreruten.

   SWARCOs ulike mobile VMS for trafikksikkerhet for sikrere trafikk inkluderer:

   • En fleksibel og integrert tilhengerskilt med mulighet til å informere førere om ferdtid, se hastighetsreduksjon, overvåke trafikken via videokamera og kommunisere med kjøretøy via ITS-G5-teknologi.

   • Mobile LED-varselskilt for veiarbeid som varsler førere om kommende hindringer og kø, dirigerer om trafikken, varsler om ny hastighetsbegrensning samt informerer om endringer i reiseruten. 

   • Kjøretøymonterte VMS for utrykningskjøretøy, tjenestekjøretøy og veiarbeidkjøretøy brukes for å bistå førere med nødvendig trafikkinformasjon, dirigere trafikk samt for å beskytte spesielle områder og arbeidsflater.

   ITS og RMS for synshemmede

   Trafikksystemet i en by er i mange tilfeller basert på at vi kan se og forstå tegn, symboler og bokstaver. Vi har trafikksignaler som viser grønt når du kan krysse gaten, veimarkeringer og skilt som viser hvor du kan krysse gaten, hvor og når du kan parkere, og hvilken bane fotgjengere og syklister skal holde seg til.

   I SWARCOs utvalg av løsninger finner du produkter tilpasset individer med nedsatt synsevne. Disse løsningenes mål er å øke mobiliteten for synshemmede og samtidig skape et tryggere trafikkmiljø når disse individene er ute og går.

   • Trykknapper:
    En trykknapp for synshemmede forenkler prosessen med å krysse et signalstyrt veikryss. Det er en «alt i en»-trykknapp som indikerer trafikklysets ulike faser via LED-lys. Den har også en integrert høyttaler og vibrasjonsfunksjon som indikerer når det er greit å krysse fotgjengerfeltet. På siden av trykknappen er det symboler som beskriver fotgjengerfeltets utseende. SWARCOs trykknapp for synshemmede kan også utstyres med blindeskrift som informerer om gangveiens retning. Trykknappen er vandaliseringssikker og er konstruert av et holdbart materiale utviklet for det nordiske klimaet.

   • Taktile veimarkeringer:
    Taktile veimarkeringer er et veiledningssystem for synshemmede. Det kan brukes både innendørs og utendørs for å veilede en synshemmet, og det kan brukes for blant annet å informere om hvor det er fotgjengerfelt eller buss- og trikkestasjoner. Det fremmer bevegeligheten for et individ med nedsatt synsevne og gjør tilværelsen deres både tryggere og enklere.