SWARCO X-LINE arbeider med desentralisert intelligens og styrer trafikklyssystemer via et CAN-basert nettverk (Control Area Network). Dette åpner for et vell av nye funksjoner og utvidelsesmuligheter for brukeren i fremtiden.

Tenkende veikrysskontroll videre
Med den nye SWARCO X-LINE-plattformen, er begrepet "Internet of Things" en vei inn i den kommunale veikryssledelsen. Dette er akkurat det rette tidspunktet for å gjøre det, fordi overholdelse av stadig strengere reguleringer for luftforurensning og det voksende nettverket av autonome og ikke-autonome kjøretøyer vil kreve stadig mer effektive kommunale trafikksystemer og signalsystemer i fremtiden.


Modernisering uten trafikkork
En annen stor fordel ved SWARCO X-LINE, i kombinasjon med ACTROS ECU, er at eksisterende kabelinfrastruktur kan gjenbrukes. Som et resultat sparer du på anleggsarbeid og kostbare trafiksikkerhetsforanstaltninger under ombyggingen av anlegget - og dermed også på upopulære byggeplasser, traffikkorker og tilhørende ytterligere forurensning av luften med nitrogenoksyder og partikler. I tillegg sparer kobberkablene som ikke er nødvendig, på råvarer.


Forebygging erstatter reparasjon
Og det nye systemet fullfører også sin iboende oppgave med sikker og pålitelig signalering bedre enn noensinne. Tradisjonelle signalhoder som styres via et elektrisk grensesnitt, kan bare indikere om de virker eller ikke. Den nye løsningen gir mulighet for å hente detaljert informasjon om en kritisk feil i signalhodet. Ikke-kritiske feil og mindre hendelser kan også rapporteres. Følgelig er prediktive og hendelsesutløste aktiviteter mulige, i stedet for bare periodisk vedlikehold. Endelig kan funksjonaliteten forbedres, og tjenesten oppdateres eksternt via en fastvareoppdatering.


Mindre energi for mer kraft
I tradisjonelle systemer bruker det elektriske grensesnittet mellom trafikklyskontrollen og signalhodet forbruket energi som en indikator på om signalhodet fungerer eller ikke. Selv i den deaktiverte modusen (det vil si signal av) er strømforbruket ca. 6 til 5W avhengig av det geografiske området.

Det elektroniske grensesnittet gir en dramatisk reduksjon i strømbrudd til 1 eller 2W, noe som resulterer i en økning i effekten. Dessuten, på grunn av minimalt strømforbruk av lysdioder, kan elektriske forstyrrelser på linjen elimineres og tilsynet er mer robust.

settings

 

Enkelt
Utvidbart

star


Framtid
Sikker

wb_incandescent

Energi-
Effektivt

local_florist

Miljø-
Lyd

Downloads

Downloads