SKILT FOR LEKEPLASSER

Smarte skilt for lekeplasser

SKILT FOR LEKEPLASSER Smarte skilt for lekeplasser

Spesielle skilt for lekeplasser og lignende steder.

Playground sign

Playground sign

Playground sign

Playground sign

Public playground sign

K 001

K 004

K 005

K 006

K 011

Playground sign

Playground sign

Playground sign

Playground sign

Playground sign

K 012

K 013

K 015

K 016

K 018

Playground sign

Playground sign

Playground sign

K 003

K 014

K 002

Flate skilt 2 mm

Type

Størrelse

Ident.-Nr.

M / del

K 001

500 x 350

715 300

161,00

K 002

400 x 600

715 301

127,00

K 003

750 x 500

715 302

205,00

K 004

600 x 400

715 303

127,00

K 005

600 x 400

715 304

127,00

K 006

600 x 400

715 305

167,00

K 011

500 x 350

715 310

161,00

K 012

750 x 500

715 311

139,00

K 013

600 x 400

715 312

127,00

K 014

400 x 600

715 313

127,00

K 015

600 x 400

715 314

127,00

K 016

600 x 400

715 315

168,00

K 018

600 x 400

715 317

127,00