BEGREP

Utslippsprognoser for trafikkstyring

BEGREP Utslippsprognoser for trafikkstyring

TERM - UTSLIPPSPROGNOSER

TERM tilbyr analysefunksjoner for vurdering av utslippsforhold i visse trafikksteder. Disse analysefunksjonene vil forutsi kvaliteten på trafikkontrollmålinger i forhold til dens utslippsreduserende effekten opptil 36 timer i forveien. På strategisk nivå benyttes prognosefunksjonen mest tilstrekkelig når trafikken distribueres på en miljømessig orientert måte. Planlagt reduksjon av trafikkvolum i kritiske områder forsinker akkumulering av luftforurensende stoffer under dårlig vær.


DATAGRUNNLAG
TERM krever meteorologiske og trafikkparametere samt den faste luftforurensende konsentrasjonen i prognosområdet for å utføre en utslippsprognose. Dette oppnås ved å sette opp en kompakt målingstasjon for utslipp med O3, NO, NO2, PM10 sensorer samt værvarslere i hvert prognosområde. Basert på disse fakta produserer vi målrettede og nøyaktige prognoser for bestemte værparametere i prognosområdet i samarbeid med partner Meteomedia AG. De nødvendige trafikkprognosene kan oppnås fra eksisterende styringsanordninger for veikryssning og / eller VMZ, eller fra historiske hydrografier.


OPPLÆRINGSFASE OG SIMULERING
Etter en treningsfase med all data, kan systemet gi utslippsprognoser for NO2 og PM10, tilby strategiske navigasjonsanbefalinger og gjennomføre simuleringer som kan konfigureres individuelt. Forholdene til trafikktiltak over utslippsbetingelsene i visse værsituasjoner kan beregnes ved å velge tilfeldige trafikktetthetshydrografier på alle berøringspunkter. Etter at en trafikkmåling er aktivert, vil en påvirkning fastslå effekten.
LOKALE OG STRATEGISKE KONTROLLPROSEDYRER
I kombinasjon med SWARCOs kontrollprosedyrer er effekten av utslippsprognosystemet optimalt. Ved bruk av OCIT-grensesnittet kan det benyttes uavhengig av produsenten på taktiske og strategiske nivåer. Strategiske anbefalinger angående trafikkfordeling overføres direkte til strategidatamaskinen. Under aktiviseringsfasen av tiltakene samler TERM informasjon med hensyn til den relevante utslippseffekten av kontrollalternativet.


MASKINVARE

  • PC for TERM-server-programvare (TERM-klient nettleserapplikasjon)
  • Målingsstasjon med høy presisjon, kompakt utslipp med NO-, NO2- og PM10-sensorer (valgfritt O3)
  • Holdbar base-værstasjon med oppvarmet pluviometer
  • Kommunikasjonskomponenter i utslippsmålingstasjoner, værstasjoner og kontrollenheter

Downloads

Downloads