AirDec


Måling av luftkvalitet og innsamling av relevante miljødata

Forurenset luft og livskvalitet henger sammen. God luftkvalitet der man ferdes er essensielt. Måling av luftkvalitet i gatekryss i byer og tettsteder, langs vei, eller i industriområder med mye trafikk og støv er derfor viktig for hver enkelt.

SWARCO AirDec måler luftkvalitet, og kan leveres integrert i COMBIA lyshode eller som frittstående enhet, og kan installeres der det er ønsket å måle luftkvalitet. Den samler inn relevante data og gir nøyaktig oversikt over forurensningsnivåer der folk ferdes. Dataene kan også integreres i styre og overvåkningssystemer for optimalisering av trafikk, og forbedring av luftkvalitet.  Downloads

Downloads