Veimerkingsspesialist


Som systemapplikator angir du retningen: Du merker av trafikkområder og fotgjengeroverganger eller plasser retningspiler og trafikksymboler på veien. En jobb hvor man får se mange steder og hvor man for det meste er utendørs både i byen og på landet.


Ta en titt på hva våre merkingsspesialister har å si: