Guiding til Parkering

Raske, enkle og miljøvennlige måter å finne parkeringsplasser på.


Å kunne finne og navigere seg frem til en egnet ledig parkeringsplass i dagens overfylte urbane landskap, kan være stressende og tidkrevende når man bare vil få parkert raskest mulig. Å dele data, skilte tydelig til nærmeste parkeringsplass og å gi informasjon om antall tilgjengelige parkeringsplasser, både på gaten og i parkeringsanlegg, hjelper for å redusere tiden folk bruker på å kjøre rundt og lete etter et sted å sette bilen. Dette reduserer utslipp og trafikkvolum og hjelper på å redusere støy og forurensning.

SWARCOs løsninger for parkeringsveiledning er satt sammen av en rekke moduler. Du kan bruke hver enkelt modul separat eller sette sammen en komplett, integrert løsning ved å bruke flere av dem sammen.


Parkeringsveiledning

Dette danner kjernen i våre løsninger, og den tilbys enten som en skybasert hostet løsning eller via lokale servere, alt ut fra hvilke krav og ønsker du har. Selv om programvaren ikke er avhengig av noen spesifikk maskinvare, noe som betyr at du blant annet kan bruke eksisterende detektorer, tilbyr vi også løsningen komplett og nøkkelferdig. Programvaren samler data fra både gateparkering og parkeringsanlegg, distribuerer dataene ut til skilt og tillater operatøren å konfigurere og nullstille skiltene. Den samler også data som kan brukes til rapportering og statistisk analyse.


Maskinvaren til Parkeringsveiledningen

Sammen med SWARCOs solide programvare, leverer vi også detekteringsteknologien som indikerer at en parkeringsplass er opptatt eller ikke. Lignende data kan hentes fra mange ulike kilder og når den samles, kan den deles med tredjepart eller brukes til å vise innhold forskjellige steder. På skilt langs motorveier, i nærheten av parkeringsområder og rundt på selve parkeringsområdene.

For eiere av parkeringsanlegg som ønsker en mer avansert og integrert løsning er det også mulig å integrere belysning, fotgjengerbevegelsessensorer, parkeringsstyringssystem og bygningsstyringssystem for å redusere totalt energiforbruk på anlegget. En slik løsning kan redusere opptil 80% av energiforbruket i anlegget.


Referanser

For parkeringsveiledningssystemer

Forenkle shopping i "K in Lautern"
Hvordan SWARCO reddet gleden ved julehandelen
reduserer trafikk på jakt etter parkeringsplasser og forbedrer informasjonen til bilister
Nytt parkeringssystem
Mindre stress om morgenen med effektiv parkeringsveiledningKjernekomponenter ved Parkeringsveiledning


Integrert informasjon for å finne nærmeste parkeringsplass | SWARCO

Brukerinformasjon


Parkeringsplassen er sjelden siste stopp på reisen. Målet er å finne en plass så nært reisemålet eller knutepunktet som mulig. Informasjon om hvor det finnes ledige parkeringsplasser krever nøyaktige data. Har man dette, kan de kommuniseres til sjåfører via fysisk skilting, webtjenester, innebygd i en APP eller direkte i kjøretøy via navigasjonssystemet deres.

Skilt for å vise detaljerte Parkeringsanvisning | SWARCO

Skilter

Bymyndighetene må sørge for at alle trafikanter har riktig informasjon tilgjengelig for at de skal kunne ta informerte beslutninger om hvor de skal parkere. Informasjon om tilgjengelige parkeringsplasser kan selvfølgelig deles direkte med sjåføren via en navigasjonsapplikasjon, men i dag må disse systemene også suppleres med ekstra skilt.

Skiltene kan brukes i hele byen og langs veien til flyplassen for å lede sjåføren til rett område og til rett parkeringsanlegg hvor det er ledige plasser. Man kan også informere om stengte og midlertidig stengte parkeringsanlegg.  Etter hvert som sjåføren nærmer seg destinasjonen sin, kan skiltene vise mer detaljert informasjon som antall ledige plasser i hver etasje i et parkeringsbygg.
Skilt som viser nærmeste parkeringsplass | SWARCO

Skilting i Bybildet

Å vise vei til nærmeste parkeringsområde bør være helhetlig. Uansett om det er parkering på gaten eller i anlegg, er den beste måten å administrere parkeringen å koble opp en hel by eller område, i stedet for tenke enkeltanlegg per parkeringsområde. SWARCO har implementert store parkeringssystemer for hele byer i Tyskland, Nederland og Sverige. Videre har vi levert systemer for å lede trafikken i mange byer i Storbritannia, og store kjøpesentre og flere flyplasser over hele Norden.

Tavle som viser enkle parkeringsinstruksjoner | SWARCO

Finn frem i anlegget

For en førstegangsbesøkende og besøkende med spesielle behov, er det ikke tilstrekkelig å bare vite om det er ledig plass et sted på området. De trenger også å finne frem. Derfor viser vi veien først med skilter og deretter med lysindikatorer på enkeltplassene når de har kommet helt frem. Dette gjør at sjåføren slipper å kjøre mange runder rundt for å finne ledig plass. Alt går raskt og enkelt.

Parkeringsoperatører kan også hjelpe kunder som har gått seg vill, til å finne igjen bilen. De kan også bruke dataene fra systemet for å optimalisere anlegget ytterligere, som å øke omløpet og redusere forurensning og slitasje. Kartlegging av brukermønster er også nyttig, for eksempel kan man lett se om man har tilstrekkelig med tilrettelagte parkeringsplasser.


Mange fordeler


Fordeler for besøkende

 • Tydelig skilting til nærmeste parkeringsområde
 • Tydelig skilting til nærmeste ledige parkeringsplass
 • Besøkende sparer tid
 • Besøkende får live status i anleggene for å kunne planlegge reisen


Fordel for eiere av parkeringsanlegg

 • Mer fornøyde og roligere besøkende
 • Bedre utnyttelse av kjørebanene
 • Tydelig merking av tilrettelagte parkeringsplasser
 • Bedre utnyttelse av parkeringsanlegget
 • Mulighet for å spare mer energi
 • Nøyaktig rapportering av bruk
 • Direkte datadeling til trafikkreguleringssystemene i byer

Fordeler for Byer

 • Reisende kjører direkte til de ledige parkeringsplassene
 • Mindre tid brukt på å finne ledig parkering
 • Bedret trafikkflyt
 • Mindre kødannelser
 • Redusert lys-, lyd- og luftforurensning