SPRENGNING ALUMINIUMSOKSID

Syntetisk finstrålende materiale. Aggressiv og robust.

For rengjøring, opprivning, avkalkning, rustfjerning av metaller uten spesielle krav og når medietap er uunngåelig.


Sprengning aluminiumoksid NK-Pe II er et biprodukt av produksjonen av normal aluminiumoksid. Det er delvis mineral, delvis metallisk. Sprengning AO er et alternativ til Normal AO i stålbehandling, når kravene ikke er høye og mellomstore tap er uunngåelig.


Applikasjoner:

  • Rustfjerning og avkalkning
  • Oppruing
  • Rengjøring av tungt forurensede overflater
  • Gjenbruk


Sprengningssystemer:

  • Trykkmatet
  • Injeksjonsbaserte