ALUMINIUMSOKSID ROSA

Ikke-metallisk sprengningsmedium laget av rent aluminiumoksid.


Krystallinsk aluminiumoksid er smeltet ut av leire med en elektrisk lysbue. Dette rene materialet er veldig hardt med skarpe kanter. For tørr og våt sprengning, Feiing (F 36 og finere).


Applikasjoner

  • For mild rengjøring, avgrading, opprivning og matting av høyverdige metalliske eller austenitiske materialer.
  • Anvendelser der et jernfritt og aggressivt sprengningsmedium er nødvendig.
  • Hovedsakelig brukt i sensitive områder av luftfart og romindustrien og i reaktorbygging.
  • For tann-, galvano- og labteknologi.
  • For ekstremt harde materialer.
  • Som sliping, lapping og poleringsmateriale.
  • Gjenbruk


Sprengningssystemer:

  • Trykkmatet
  • Injeksjon