Fagfolk


Har du en god teknisk utdanning og har du allerede etablert deg i yrket ditt? Likevel vil du utvikle deg ytterligere både profesjonelt og personlig? Verden av SWARCO åpner for mange karrieremuligheter og fremtidspotensial for deg. Hjelpe å forme morgendagens mobilitet: Som trafikkingeniør, salgsansatt eller IT-spesialist, som ansatt i produksjon og montasje eller i mange andre fagområder. Bli med vårt team på 3700 mobilitetseksperter.

Våre medarbeidere presenterer seg selv. Spill filmen!


HVORDAN SØKE KORREKTHar du tatt med motivasjonen din?

Vennligst fortell oss i et følgebrev hvorfor du vil være en del av SWARCO og hvilke personlige egenskaper du kan ta med.

Din CV er ditt visittkort

Bruk den til å klart angi alle dine kvalifikasjoner, erfaringer og ferdigheter som er relevante for stillingen du søker om.

Unngå grammatikkfeil

Vennligst sjekk søknaden din for stave- og grammatikfeil; kanskje få en venn til å hjelpe deg med dette.

Pass på at søknaden din er fullført

Før du sender søknaden, vær sikker på at den er fullført. Vi trenger å få et klart bilde av deg, og det vil hjelpe oss med å behandle søknaden din mer effektivt.