Gotthard Tunnel Sveits

Effektivitetsoppdatering for en av de lengste tunnelene i Alpene

SWARCO utstyrt Gotthard-veistunnelen (motorvei A2) med ny maskinvare og programvare - effektivitet økt med EffiGo-integrering i operasjonell ledelse og et nytt operasjonskonsept er inkludert.

 


Gotthard Road Tunnel i de sveitsiske Alpene er en av de smaleste veiårene i transitten mellom Nord-og Sør-Europa. 17 km lang, er den også blant verdens lengste veitunneler med toveis trafikk. Tunneltrafikkontrollen ble fullstendig renovert mellom 2003 og 2005 av SWARCOs tidligere datterselskap Weiss-Electronic GmbH. I løpet av flere forlengelsesarbeider ble trafikkontrollsystemet utarbeidet for integrering i operasjonsledelsesnivået (BLE TINWUR) av kantonene Tessin (TI), Nidwalden (NW) og Uri (UR) med etterfølgende BLE-nettverksintegrasjon av alle trafikkdatamaskiner.

Mål, utfordringer og gjøremål

Siden operatørene var svært fornøyd med trafikkstyringssystemets funksjonalitet og pålitelighet, valgte de SWARCO igjen i 2014 for å øke effektiviteten ved å integrere Gotthard-systemet i det overordnede BLE. Dette krevde forenkling og tilpasning av programvarearkitekturen for å takle de andre enhetene i BLE. Ytterligere handlingspunkter: Avbryte separasjonen av nord-rampen, slik at de separate hoveddatamaskinene ikke lenger er nødvendig. Deres funksjonalitet håndteres deretter av tunnel-masterdatamaskinene, og oppretter et redundansoppsett. Videre måtte den utdaterte maskinvaren erstattes, og hele gruppenivået av redundante servere omformet til redundant KRI2B. 

Innovativ og pålitelig MMI-løsning

Hjertet i trafikkontrollsystemet ble ikke endret, siden det hadde fungert bra. Det var imidlertid forbedringspotensial for brukergrensesnittet. Det opprinnelige ble utviklet med Java-applets, som ikke lenger ble akseptert på grunn av mulige inkompatibiliteter av forskjellige versjoner. Derfor ble det utviklet et helt nytt MMI (Man Machine Interface), utelukkende basert på HTML og Java Script og tilpasset "Look and Feel" av de andre BLE-komponentene. Videre ble følgende maskinvare installert i prosjektet:

  • 2 hoveddatasystemer inkl. Internett server

  • 2 nødsystemer inkl. Internett server

  • 10 gruppedatamaskiner med 20 servere

  • 83 stasjoner for å styre rundt 500 trafikksignaler

  • 50 gjenkjenningsveikryss med induksjonsløyfer og radar

  • 7 høydekontrollstasjoner


Disse løsningene gjør at Baudirektion Uri får nytte av et innovativt system med kontinuerlige forbedringer av den pålitelige prosjektpartneren SWARCO.

NØKKELORD


PROSJEKTVARIGHET

2014-2015


UTFORDRINGEN

Effektiviteten øker med EffiGo intergrering


TJENESTER

Planlegging og utførelse


Teknologi

Sentral kontrollprogramvare, 2 hoveddatasystemer inkl. Internet-server, 2 nødsystemer inkl. Internet-server, 10 gruppedatamaskiner med 20 servere, 83 nettstasjoner for å kontrollere omtrent 500trafikksignaler, 50 gjenkjenningsveikryss med induksjonsløyfer og radar, 7 høydekontrollstasjoner