Wig-Wag Signal

Stoppsignal/Signal för påkallade av särskild uppmärksamhet

Wig-Wag Signal Stoppsignal/Signal för påkallade av särskild uppmärksamhet

SWARCOs Wig-Wag signal är ett standardiserat paket av trafiksignalutrusting för en mängd applikationer
såsom utryckningssignalering vid räddningsstationer, öppningsbara broar, motorvägstunnlar, slussar, och
spårvagnsövergångar.


SWARCOs Wig-Wag signal är utformad för att möta de krav som ställs av väghållare och transportmyndigheter, avseende syn-barhet, dimensioner, höjder, materialval och miljökrav. Signalen är bestyckad med LED-enheter av typen FUTURLED-6 som är Sveriges vanligast förekommande LED-enhet för trafiksignaler. FUTURLED-6 är helt underhållsfri och har en mycket lång livs-längd, vilket medför låga underhållskostnader och hög driftsäkerhet i kombination med högkvalitativa ljusoptiska egenskaper för ökad trafiksäkerhet.

Typiska applikationer:

 • Trafikanordingar på motorvägar, broar och tunnlar
 • Bomanläggningar, tillträdeskontroll
 • Sjöfartsapplikationer, öppningsbara broar, slussar etc
 • Ambulans in- och utfarter, brandstationer
 • Flygfältsapplikationer, helikopterlandningsplatser
 • Spårvagnssignalering
 •  Andra anläggningar för påkallande av uppmärksamhet
build

Robust och
beprövat utförande

done

Uppfyller högsta ljusoptiska
krav enl SS-EN 12368

mood

Underhållsfri,
inga 
lampor att byta

ac_unit

Anpassad för
Nordiska klimat

 • Rött eller gult sken
 • Robust och beprövat utförande
 • Uppfyller högsta ljusoptiska krav enl SS-EN 12368
 • LED teknologi med mycket lång livslängd
 • Underhållsfri, inga lampor att byta
 • Standardiserade mått på signalstolpe, lyktfästen och signaler
 • Enkel inkoppling, fas och nolla
 • Anslutning med kopplingsplint i stolplucka
 • Anpassad för Nordiska klimat och miljöförhållanden

Tekniska Detaljer

Material, kapsling signallhus UV-beständig polykarbonat
Storlek ljusöppning 210 mm
LED-enhet Futurled 6
Kapslingsklass

Signallykta IP 54

LED-enhet IP 65

Strömförbrukning ca 5 w
Bakgrundsskärm mått 955*600 mm (b*h)
Material Signalstolpe Galvaniserat stål alternativt aluminium
Längd signalstolpe 2600 mm (Standardlängd)
Ljusoptiska egenskaper enl EN12368

Fantomklass 5

>200 cd, B2/1, W

Temperaturområde

enl SS-EN 12368 Class A, B, C (-40˚-+60˚)

Matningsspänning 230v

Montage

Montage

1.    Montera konsoler mot toppfäste enligt bild.
2.    Montera signalhus på konsoler.
3.    Fäst bakgrundsskärm mot signalhus med självborrande skruv
4.    Snäpp fast skuggskärmar
5.    Montera signalen på signalstolpen

Anslutning

LED-enheterna ansluts som en vanlig lampa, d.v.s. en fas och en nolla till vardera LED-enhet. Jordning behövs inte, då LED-enheten är dubbelisolerad. Kablaget ansluts i signalstolpens kopplingsplint.

Styrning

För enklare applikationer rekommenderar vi vårt blinkrelä, som har en ställbar blinktid och aktiveras av en yttre signal t.ex en tryck-knapp. För mer avancerade applikationer ex. där det krävs drif-tövervakning rekommenderar vi vår styrapparat för trafiksignaler ITC-2.

Downloads

Downloads