Doverin satama / Iso-Britannia

Joustavaa raskaiden ajoneuvojen hallintaa Doverin satamassa


Paremmat opasteet, suurempi tehokkuus ja vähemmän ruuhkia: SWARCO valvoo 15muuttuvalla opasteellabrittisataman koko rekkaliikennettä. Suurin hanke laatuaan.


Doverin satama (GB) on yksi Euroopan tärkeimmistä matkustaja- ja kauppasatamista. Täällä kuljetetaan vuosittain yli 2,5 miljoonaa rahtia, joiden arvo on yli 15,5 miljardia puntaa. Tämä vastaa 119 miljardin punnan liikevaihtoa ja peräti 17 prosenttia Britannian kokonaiskaupasta. Vaikuttavia lukuja, joiden taustalla on vaikuttava logistiikka. SWARCO otettiin mukaan optimoimaan toimintaa entisestään.

Tavoite: ei odotteluaikaa 4 km:n ruuhkan sijaan

Koska vuonna 2015 saavutettiin ennätysmäärä, 2,53 miljoonaa rahtiyksikköä, mikä merkitsee 5 prosentin kasvua, käynnistettiin investointiohjelma infrastruktuurin sovittamiseksi kasvavaan liikenteeseen. Siihen kuuluu kapasiteetin lisääminen Englannin kanaalin yli kuljetusta odottaville rekoille. Suunnitelma: rakennetaan 13 pysäkkiä 220 rekalle. Niiden tarkoituksena on auttaa hillitsemään 4 kilometrin pituisia jonoja ja niihin liittyviä ruuhkia kiireisinä aikoina sekä vähentää päästöjä. Lisäksi tarvittiin järjestelmä, joka ohjaa saapuvat ajoneuvot automaattisesti oikeaan lauttapalveluun.


VMS - muuttuva ratkaisu

SWARCO asensi yhteensä 15 muuttuvaa opastetta (VMS), merkinantolaitetta ja puomia sekä varusti kaistat ajoneuvon tunnistuksella. Kahta muuttuvaa opastetta käytetään liikenteestä riippuen ohjaamaan rekat suoraan tullin läpi tai alueelle. Muut 13 ovat 57,5 metrin pituisen kannatinyksikön portaaliin sijoitettuja sisääntulokaistojen yläpuolella olevia tauluja. Nämä muuttuvat opasteet ohjaavat kuljettajan suoraan sille kaistalle, joka johtaa hänet lauttapalveluun. Kukin muuttuva opaste koostuu 160 000 yksittäisestä LED-valosta, ja ne valmistettiin ja asennettiin kolmessa kuukaudessa. Toinen haaste: LEDien oli täytettävä sataman valopäästöstandardit, jotta valosaaste ja paikallisille asukkaille aiheutuva häiriö olisi mahdollisimman vähäistä ympärivuorokautisen käytön aikana.


Yhtä lailla muuttuva: ohjelmisto tämän takana

SWARCOn hallintaohjelmiston avulla operaattorit voivat muuttaa ja mukauttaa 12 eri asetusta mihin aikaan päivästä tai yöstä tahansa. Esimerkiksi: oletusasetus 1 ohjaa liikenteen opastetauluyksikön ohi ja suoraan tullin läpi. Oletusasetus 2 puolestaan ohjaa liikenteen järjestelmään, mutta rajoittaa avattujen kaistojen määrän kolmeen. Jokaisessa asetuksessa otetaan huomioon erilainen skenaario, jotta operaattorit voivat ohjata liikennettä mahdollisimman joustavasti ja ohjata sitä tarvittaessa uudelleen rekkojen sujuvan käsittelyn varmistamiseksi.

Tämä on paras esimerkki siitä, miten tie- ja laivaliikennettä voidaan ohjata ja valvoa älykkäällä laitteistolla ja ohjelmistolla.


AVAINTIEDOT


HANKKEEN KESTO

2015–2016


HAASTE

Pysähtymisalue, johon kuuluu erittäin tehokas liikenteenohjaus ruuhkien vähentämiseksi ja rekkojen ohjaamiseksi oikealle lautalle


PALVELUT

Älykkään liikenteenohjausjärjestelmän suunnittelu ja toteutus


TEKNOLOGIA

15 muuttuvan opastetta (VMS), joissa kussakin on 160 000 LED-valoa, ajoneuvon tunnistus, 57,5 metrin pysähtymisalue, opasteet, puomit