ACTROS - DOPRAVNÍ ŘADIČ

Řídicí jednotka pro individuální řízení křižovatek.

ACTROS - DOPRAVNÍ ŘADIČ Řídicí jednotka pro individuální řízení křižovatek.


Dopravní řadič ACTROS se používá pro individuální řízení křižovatek nebo jako systémová součást komplexního dopravního řídicího systému.

Řada komunikačních rozhraní zajišťuje snadnou integraci do všech důležitých prostředí pro řízení dopravy. Za tímto účelem je plně podporován zejména otevřený standard pro komunikační rozhraní OCIT. Řadič ACTROS také podporuje rozhraní jiných výrobců včetně komunikačních rozhraní SIEMENS.

Dopravní řadič ACTROS zajišťuje následující řídicí procesy: LISA+, VS-PLUS, PDM / TL (vč. MOTION), TRELAN / TRENDS, stejně jako další modifikace v rámci jednotlivých programových sekvencí. Primárně se však využívá především rozšířená standardní dopravní inženýrská platforma LISA+. 

Dokonalá hardwarová struktura

ACTROS nabízí modulární architekturu pro flexibilní a individuální adaptaci, vhodnou pro téměř všechny moderní systémy řízení dopravy. Systém je založen na rychlém a kompaktním hardwaru, rozděleném do tří oblastí: systémové moduly, funkční moduly a volitelné komponenty.

Ergonomie a bezpečnost

Dopravní řadič ACTROS stanovuje nové standardy z hlediska ergonomie a bezpečnosti provozu. Může být pohodlně řízen místně prostřednictvím integrované řídicí jednotky nebo prostřednictvím integrovaného webového serveru ACTROS.access pomocí PDA nebo pracovní stanice s aplikací Microsoft Internet Explorer. Bezpečnostní koncept ACTROS vyústil v návrh s definovanou technologií, která je odolná proti poruchám. Všechny signální výstupy jsou proudově a napěťově dohlídány. Všechny signální stavy jsou identifikovány,  řízeny a monitorovány podle normy DIN VDE 0832, část 100 a Směrnice pro světelné signalizační systémy (RiLSA).

ACTROS.line a ACTROS.energyline  - varianty systému ACTROS

Varianty ACTROS.line a ACTROS.energyline nabízejí decentralizovanou konstrukci řídicí jednotky, která propojuje inteligentní, distribuované komponenty systému pomocí flexibilních a snadno instalovatelných sběrnic a tvoří tak kompaktní systém.


Technické údaje


Skříň
 • Standardní skříň s / bez obslužné části: Velikost 1, 2, 2 podle DIN 43629 část 1, IP54
 • Ruční řízení: podle TAB 2000, IP54


Řídící elektronika
 • Max. počet signálních skupin: 64
 • Max. počet spínaných výstupů: 192
 • Počet výstupů na desce výkobových spínačů: 24
 • Max. počet I/O: 144 (až 288 se speciálním provedením)
 • Počet I/O na kartě vstupů / výstupů: 16 vstupů, 8 výstupů
 • Druhy řízení: Programy pevných plánů, řízení hodinami, dopravně závislé řízení, koordinované řízení aktivačních bodů LISA+ nebo volně programovatelné v ovládacích prvcích jazyka Java jako např. VS-Plus, PDMe / TL, MOTIONe, Trelan Trends, BALANCE
 • Centrální řízení / rozhraní: OCIT, V1.1 a V2.0, včetně Profil 2 a Profil 3, SB12, SB15, SB16, VnetS, SSI, DVI 35, CANTO, ACTROS.connect
 • Ovládání: Řídící jednotka, integrovaná ruční řídicí jednotka, webový server
 • Doba cyklu programu: 0,5 s, 1 s
 • Sekvence signálů: volně programovatelná, standardní podle směrnic pro systémy dopravních  signálů (RiLSA)
 • Veřejná doprava: protokol R09 podle normy VÖV 04.05.1
 • Signálová bezpečnost: Navrženo technologií, která je bezpečná při selhání; monitorování proudů a napětí všech výstupů podle normy DIN VDE 0832 část 100 a směrnic pro systémy silničního provozu (RiLSA)


Výkonová elektronika
 • Max. spotřeba energie bez světelných zdrojů: Typ. 50 VA, max. 300 W
 • Síťové napětí: 230 V (-15 ... + 10%)
 • Kmitočet sítě: 50 Hz (-5 ... + 5%)
 • Použitelné světelného zdroje: 10 V / 40 V (OCIT-LED) / 230 V
 • Příkon světelného zdroje na jeden signální výstup: 12 až 460 W při 230 V a 10 V, 3 až 40 W              v případě použití 40 V signálů LED
 • Max. výkon světelného zdroje na 1 signální výstup: 460 W nebo 2 A
 • Max. výkon světelných zdrojů na řadič: 3 000 W nebo 13 A


ACTROS.line: Vlastnosti decentralizované technologie

 • Max. počet nezávislých komunikačních sběrnic (bus lines): 24
 • Max. počet řídicích modulů jedné otevřené sběrnice: 15
 • Počet světelných výstupů na decentralizovaný řídící panel: 6
 • Počet vstupů na decentralizovaný řídicí panel: 4
 • Max. délka komunikační sběrnice (bus line): 1 km
 • Typ světelného zdroje:  40 V OCIT-LED


Ke stažení

Ke stažení