SW3224 DETECTOR

Klasifikační detektor pro montáž na DIN lištu

SW3224 DETECTOR Klasifikační detektor pro montáž na DIN lištu


Smyčkový detektor SW3224 byl speciálně navržen pro detekci a klasifikací vozidel s měřením rychlosti pro sběr dopravních dat ařízení dopravy. Detektor je určen pro montáž na lištu DIN a obsahuje kompletní modul přepěťové ochrany pro indukční smyčky.

SW3224 nabízí vlastnosti a vynikající charakteristiky detektorů klasifikace SWARCO TRAFFIC SYSTEMS v 19" technologii, nyní i v zařízeních pro montáž na DIN lištu. Vyrobeno na základě osvědčeného a certifikovaného MC2224 / CD9234, obsahuje kompletní modul přepěťové ochrany. Tato integrace minimalizuje náročnost na zapojení (kableáž) a podstatně snižuje nároky na prostor.

SW3224 klasifikuje vozidla ve třídách ASTRA*-SWISS (vozidla SWISS 10, SSVZ nebo podobná vozidla podobná HGV). Pokud jsou používány smyčky ASTRA-SWISS, klasifikace splňuje přesnost vyžadovanou podle ASTRA a není ovlivněna např. povětrnostní podmínky.

Při aktivaci směrové logiky mohou být generovány zprávy o nesprávním směru jízdy. Typ vozidla je určen pomocí průchozích křivek, které mají charakteristické rysy v závislosti na různých třídách a použitých typech smyček.

———————————————
* ASTRA: Švýcarská federální silnice

Prostřednictvím sběrnice RS485 jsou údaje o jednom vozidle přeneseny do řídicí jednotky, která provádí další agregaci dat podle specifikace ASTRA. Detektor se samočinně přizpůsobí kombinaci připojené smyčky / napájecího kabelu. Změny teploty nemají na pořizování da žádný vliv.

Měřící systémy jsou trvale kontrolovány pro případ zkratu nebo přerušení smyčky, pouze je-li zjištěna definovaná porucha, systémy jsou zařazeny do stavu selhání. Pokud dojde k narušení jen jedné smyčky ze dvou v případě dvojsmyčkového systému  TLS, zbývající smyčka dále dodává údaje o době obsazenosti, časových prodlevách a klasifikaci vozidel v členění osobní / nákladní vozidlo. Rychlost a směr jízdy a délku vozidla nelze určit.

Krátké měřicí intervaly a nový postup pro měření rychlosti zajišťují vysokou přesnost naměřených dat a vysokou rychlost detekce podle požadavků Německého federálního výzkumného ústavu.

Operační program LoopMaster, který je k dispozici zdarma, rozšiřuje možnosti analýzy z údajů smyček a detektorů, umožňuje přizpůsobit nastavení požadavkům a individuální konfiguraci a nastavení ovládacích prvků a funkcí.

Detektor může poskytovat následující údaje o jednom vozidle prostřednictvím rozhraní RS485 v závislosti na klasifikační verzi:
poll


 Astra-SWISS
Klasifikace

local_florist


Nízká spotřeba
energie​​

build


Bezúdržbový
provoz

thumb_up


Snadné a prostorově  úsporné uložení
a instalace


 • Získávání provozních dat v souladu s ASTRA pro dva jízdní pruhy s měřením rychlosti a délky, detekce směru a jízdy v protisměru s dvojitými smyčkovými systémy, obsazenost ve spojení s řadičem
 • Sériový přenos dat přes rozhraní
 • 4 spínací výstupy kolektorů pro detekční signály nebo volitelné funkce
 • Spínání signálů v závislosti na třídě vozidla a/nebo rychlosti vozidla pro přímé řízení VMS s parametrizovatelnou frekvencí blikání a počtem světelných impulzů (speciální verze)
 • Verze s jednou smyčkou pro sběr dat o provozu a klasifikaci vozidel s jednotlivými smyčky ** pro 4 jízdní pruhy (speciální verze)
 • Bezúdržbový provoz
 • Nízká spotřeba energie
 • Vysoce spolehlivé získávání dat, zcela nezávislé na klimatických podmínkách a odolné rušení
 • Automatické nastavení, regulace teplotních výkyvů a energeticky nezávislé uložení všech provozních dat
 • Jednoduchá a prostorově úsporná instalace díky montáži na DIN lištu
 • Systém TBUS: sběrnicový systém integrovaný do DIN lišty pro napájení, rozhraní RS485 a synchronizaci detektorů
 • Plně integrovaná přepěťová ochrana indukčních smyček, nejsou nutné žádné další součásti

________________________________
** bez měření rychlosti / délky a detekce směruu


Technické údaje


Napájecí napětí

jmenovité 24 V DC, rozsah 10 V DC - 38 V DC

Spotřeba energie

max. 29 mA / 0,70 W při 24 V DC

Rozhraní

Datové rozhraní RS485, servisní rozhraní vpředu (k dispozici je USB adaptér typu KA-SERVICE_AJ)

Spínací výstupy

Přepnutí výstupu na kanál: Otevřený kolektor

Rozměry

Zásuvka na DIN lištu; výška: 99 mm, délka: 114,5 mm, šířka: 22,5 mm

Provozní / skladovací teplota

-25 ° C až + 80 ° C / -40 ° C až + 80 ° C

Ochrana

III (nízké napětí <60 V DC)

Design

Montáž na lištu DIN (TS35 EN50022), kterou je nutno instalovat do rozvaděče nebo skříně s IP54 (stupeň znečištění 2)

Svorkovnice

- MSTBT 2.5 / 4 (horní a spodní)

- systém TBUS 1,5 / 5 (zadní strana)

- funkční uzemnění pomocí integrovaného kontaktu a DIN lišty

Ke stažení

Ke stažení