SW2224 DETEKTOR

Detekce vozidla s klasifikací a měřením rychlosti

SW2224 DETEKTOR Detekce vozidla s klasifikací a měřením rychlosti


Smyčkový detektor SW2224 byl speciálně navržen pro detekci vozidel s klasifikací a měřením rychlosti.

SW2224 je klasifikační detektor, který pracuje se dvěma indukčními smyčky na dráze v souladu s ASTRA*-SWISS specifikace.

Na základě osvědčených a testovaných MC2024 / CD9054 umožňuje využití výkonných 32bitových řadičů zlepšení všech funkcí, jako je přesnost klasifikace, spotřeba energie i rozsah funkcí.

SW2224 klasifikuje vozidla ve třídách ASTRA-SWISS (vozidla typu SWISS 10, SSVZ nebo podobné vozy podobné vozidlům typu HGV). Pokud jsou používány smyčky ASTRA-SWISS, klasifikace splňuje přesnost vyžadovanou ASTRA a není ovlivněna např. povětrnostními podmínkami. Při aktivaci směrové logiky mohou být generovány zprávy o nesprávném způsobu jiízdy - jízda v protisměru. Typ vozidla je určen pomocí průchozích křivek, které mají charakteristické rysy v závislosti na různých třídách a použitých typech smyček.

———————————————

* ASTRA: Švýcarská federální silnice


Prostřednictvím sběrnice RS485 jsou údaje o jednom vozidle přeneseny do řídicí jednotky, která provádí další agregaci dat podle specifikace ASTRA. Detektor se samočinně přizpůsobí kombinaci připojené smyčky / napájecího kabelu. Změny teploty nemají na pořizování da žádný vliv.

Měřící systémy jsou trvale kontrolovány pro případ zkratu nebo přerušení smyčky, pouze je-li zjištěna definovaná porucha, systémy jsou zařazeny do stavu selhání. Pokud dojde k narušení jen jedné smyčky ze dvou v případě dvojsmyčkového systému  TLS, zbývající smyčka dále dodává údaje o době obsazenosti, časových prodlevách a klasifikaci vozidel v členění osobní / nákladní vozidlo. Rychlost a směr jízdy a délku vozidla nelze určit.

Krátké měřicí intervaly a nový postup pro měření rychlosti zajišťují vysokou přesnost naměřených dat a vysokou rychlost detekce podle požadavků Německého federálního výzkumného ústavu.

Operační program LoopMaster, který je k dispozici zdarma, rozšiřuje možnosti analýzy z údajů smyček a detektorů, umožňuje přizpůsobit nastavení požadavkům a individuální konfiguraci a nastavení ovládacích prvků a funkcí.

Detektor může poskytovat následující údaje o jednom vozidle prostřednictvím rozhraní RS232 a datového rozhraní RS485:
assessment


Astra-SWISS
Klasifikace

local_florist


Nizká spotřeba
energie

build


Bezúdržbový
provoz

thumb_up


Snadné a prostorově  úsporné uložení
a instalace

 • Získávání provozních dat v souladu s ASTRA pro dva jízdní pruhy s měřením rychlosti a délky, detekce směru a jízdy v protisměru s dvojitými smyčkovými systémy, obsazenost ve spojení s řadičem
 • Sériový přenos dat přes rozhraní
 • 4 spínací výstupy kolektorů pro detekční signály nebo volitelné funkce
 • Spínání signálů v závislosti na třídě vozidla a/nebo rychlosti vozidla pro přímé řízení VMS s parametrizovatelnou frekvencí blikání a počtem světelných impulzů (speciální verze)
 • Verze s jednou smyčkou pro sběr dat o provozu a klasifikaci vozidel s jednotlivými smyčky ** pro 4 jízdní pruhy (speciální verze)
 • Bezúdržbový provoz
 • Nízká spotřeba energie
 • Vysoce spolehlivé získávání dat, zcela nezávislé na klimatických podmínkách a odolné rušení
 • Automatické nastavení, regulace teplotních výkyvů a energeticky nezávislé uložení všech provozních dat
 • Pro délky napájecích kabelů až do vzdálenosti 300 m se smyčkami TLS je zapotřebí pouze jeden pár vodičů na smyčku
 • Jednoduchá a prostorově úsporná integrace v podobě Euro-karty pro 19 "stojan (volitelná šířka: 20 nebo 40 mm)

_____________________________

** bez měření rychlosti / délky a detekce směruu


Technické údaje


Ke stažení

Ke stažení