MC2224 DETEKTOR

Klasifikace a měření rychlosti

MC2224 DETEKTOR Klasifikace a měření rychlosti


Smyčkový detektor MC2224 byl speciálně navržen pro detekci a klasifikací vozidel s měřením rychlosti a pro získávání dopravních dat a řízení dopravy.

FUNKČNÍ POPIS:

MC2224 je klasifikační detektor, který pracuje se dvěma indukčními smyčkami pro jeden jízdní pruh v souladu se specifikací TLS *. Na základě osvědčených a testovaných MC2024/CD9054  s použitím výkonných 32bitových řadičů zlepšuje všechny funkce, jako je přesnost klasifikace i rozsah funkcí, a snižuje spotřebu energie

MC2224 klasifikuje vozidla v (8 + 1), (5 + 1) nebo 2 třídách podle do TLS. Pokud je použito TLS, klasifikace splňuje přesnost, kterou vyžaduje Německý federální výzkumný ústav dálnic; přesnost není není ovlivněna např. povětrnostními podmínkami. Při aktivaci směrové logiky mohou být generovány zprávy o jízdě v protisměru. Typ vozidla je určen pomocí průchozích křivek, které mají charakteristické rysy v závislosti na různých třídách a použitých typech smyček.

——————————————————————
* TLS: Technické dodací podmínky pro silniční stanice


Prostřednictvím sběrnice RS485 jsou údaje o jednom vozidle přeneseny do řídicí jednotky, která provádí další agregaci dat podle specifikací TLS. Detektor se samočinně přizpůsobí kombinaci připojené smyčky / napájecího kabelu. Změny teploty nemají na sběr dat žádný vliv .

Měřící systémy jsou trvale kontrolovány pro případ zkratu nebo přerušení smyčky, pouze je-li zjištěna definovaná porucha, systémy jsou zařazeny do stavu selhání. Pokud dojde k narušení jen jedné smyčky ze dvou v případě dvojsmyčkového systému  TLS, zbývající smyčka dále dodává údaje o době obsazenosti, časových prodlevách a klasifikaci vozidel v členění osobní / nákladní vozidlo. Rychlost a směr jízdy a délku vozidla nelze určit.

Krátké měřicí intervaly a nový postup pro měření rychlosti zajišťují vysokou přesnost naměřených dat a vysokou rychlost detekce podle požadavků Německého federálního výzkumného ústavu.

Operační program LoopMaster, který je k dispozici zdarma, rozšiřuje možnosti analýzy z údajů smyček a detektorů, umožňuje přizpůsobit nastavení požadavkům a individuální konfiguraci a nastavení ovládacích prvků a funkcí.

Detektor může poskytovat následující údaje o jednom vozidle přes rozhraní RS485, v závislosti na verzi TLS:


 Vysoce spolehlivé
získávání dat


Nízká spotřeba
energie


Bezúdržbový
 provoz


Snadné a prostorově  úsporné uložení
a integrace

 • Získávání dat o provozu v souladu s TLS / BASt ** pro dva jízdní pruhy s měřením rychlosti a délky, detekce směru jízdy a  jízdy v protisměru pomocí  dvoj- smyčkového systému obsazenost ve spojení s řadičem
 • Sériový přenos dat přes rozhraní
 • 4 spínací výstupy kolektorů pro detekční signály nebo volitelné funkce
 • Spínání signálů v závislosti na třídě vozidla a/nebo rychlosti vozidla pro přímé řízení VMS s parametrizovatelnou frekvencí blikání a počtem světelných impulzů (speciální verze)
 • Verze s jednou smyčkou pro sběr dopravních dat  a klasifikaci vozidel s jednotlivými smyčkami *** pro 4 jízdní pruhy (speciální verze)
 • Bezúdržbový provoz
 • Nízká spotřeba energie
 • Vysoce spolehlivé získávání dat, zcela nezávislé na klimatických podmínkách a odolné rušení
 • Automatické nastavení, regulace teplotních výkyvů a energeticky nezávislé uložení všech provozních dat
 • Pro délky napájecích kabelů až do vzdálenosti 300 m se smyčkami TLS je zapotřebí pouze jeden pár vodičů na smyčku
 • Jednoduchá a prostorově úsporná integrace v podobě Euro-karty pro 19 "stojan (volitelná šířka: 20 nebo 40 mm)

——————————————————————
** BASt: německý federální výzkumný ústav dálnic
*** bez měření rychlosti / délky a detekce směru


Technické údaje


Napájecí napětí

5 V DC +/- 5% (regulované a nezávislé na zatížení)

Spotřeba energie

Max. 90 mA / 0,45 W
(5 V DC, standardní spínací výstup Open Collector)

Rozhraní

Datové rozhraní RS485 (konektor),
Servisní rozhraní RS232 (vpředu)

Spínací výstupy

Přepnutí výstupu na kanál: Otevřený kolektor
Chybný výstup: Otevřený kolektor

Volitelné: elektronický kontakt relé

Rozměry

Výška: 128 mm, Délka: 190 mm, Šířka: 20 mm (4 TE),
Volitelně 40 mm (8 TE)

Provozní / skladovací teplota

-25 ° C až + 80 ° C / -40 ° C až + 80 ° C

Ochrana

III (nízké napětí <60 V DC)

Design

Zásuvná karta pro 19 "rozvaděč, která je nutno instalovat v rozvaděči nebo skříni IP54
(stupeň znečištění 2)

Svorkovnice

N41612, typ F: 48-pólový pás, 3 řádky