MC2224-ILMAISIN

Ajoneuvojen luokittelu ja nopeuden mittaus

MC2224-ILMAISIN Ajoneuvojen luokittelu ja nopeuden mittaus
SWARCO-silmukkailmaisin ajoneuvojen havaitsemiseen, luokitteluun ja nopeuden mittaukseen liikennetietojen keräämistä ja liikenteenhallintaa varten.


MC2224-LUOKITTELUILMAISIN

MC2224 toimii kahdella induktiosilmukalla kaistaa kohti TLS-määrittelyn mukaisesti. Ilmaisin perustuu luotettavaan ja testattuun MC2024/CD9054-malliin, ja se käyttää uusimpia
mittausmenetelmiä, jotka takaavat parhaan luokittelutarkkuuden ja ilmaisinnopeuden.


OMINAISUUDET

 • Liikennetietojen keruu määrittelyn TLS/ BASt2mukaisesti kahdelta kaistalta nopeus- ja pituusmittauksella, ajosuunnan ja väärään suuntaan ajavien kuljettajien havaitseminen kaksoissilmukkajärjestelmillä, käyttöaste ohjaimeen yhdistettynä


HELPPOKÄYTTÖISYYS

Valo-opastinten, ohjainten ja ilmaisinasemienLoopMaster-käyttöohjelmatarjoaa laajat silmukka- ja ilmaisinanalyysitoiminnot. Suuntaa-antava räätälöinti mahdollistaa käyttöelementtien ja toimintojen yksilöllisen konfiguroinnin ja asettamisen.


——————————————————————
1 TLS: Tieasemien tekniset toimitusehdot
2 BASt: Saksan liittotasavallan maanteiden tutkimuslaitos

MC2224 luokittelee ajoneuvot TLS:n mukaisesti luokkiin (8+1), (5+1) tai 2. TLS-silmukoita käytettäessä luokittelu täyttää Saksan liittotasavallan maanteiden tutkimuslaitoksen edellyttämät tarkkuudet, eivätkä esimerkiksi sääolosuhteet vaikuta siihen. Aktivoimalla suuntalogiikka voidaan tuottaa ilmoituksia väärään suuntaan ajavista kuljettajista. Ajoneuvotyyppi määritetään ohituskäyristä, joiden tyypilliset ominaisuudet riippuvat eri luokista ja käytetyistä silmukkatyypeistä.

Yksittäisen ajoneuvon tiedot siirretään RS485-väylän kautta ohjaimelle, joka huolehtii tietojen yhdistämisestä edelleen TLS-spesifikaatioiden mukaisesti. Ilmaisin mukautuu automaattisesti liitettyyn silmukka-/syöttökaapeliyhdistelmään. Lämpötilan vaihtelut eivät vaikuta tiedonkeruuseen.

Mittausjärjestelmiä tarkastetaan jatkuvasti lyhyiden tai avoimien silmukoiden varalta, ja järjestelmät asetetaan vikatilaan vasta kun havaitaan selvä toimintahäiriö. Jos TLS-kaksoissilmukkajärjestelmän toiseen silmukkaan tulee häiriö, jäljelle jäävä silmukka tarjoaa edelleen tiedot käyttöajasta, aikavälistä ja henkilöautojen ja raskaiden ajoneuvojen luokittelusta.

Nopeuksia ja ajoneuvojen pituuksia ei voida mitata. Lyhyet mittausvälit ja uusi nopeusmittausmenetelmä takaavat suuren mittaustietotarkkuuden ja korkean havaintonopeuden Saksan liittotasavallan maanteiden tutkimuslaitoksen vaatimusten mukaisesti.


Ilmaisin voi tarjota seuraavat yhden ajoneuvon tiedot RS485-liitännän kautta TLS-luokitteluversiosta riippuen:


Edut


 Erittäin luotettava
tiedonkeruu


Alhainen virran-
kulutus


Huolto-
vapaa


Helppo ja tilaa
säästävä integrointi

 • Sarjatiedonsiirto liitännän kautta
 • 4 avoimen kollektorin kytkentälähtöä ilmaisinsignaaleja tai valinnaisia toimintoja varten
 • Kytkentäsignaalit ajoneuvoluokan ja/tai ajoneuvonopeuden mukaan muuttuvien opasteiden suoraa ohjausta varten, vilkkumistaajuus ja valoimpulssien määrä ovat parametroitavissa (erikoisversio)
 • Yksisilmukkaversio liikennetietojen keruuseen ja ajoneuvojen luokitteluun tarjoaa yksittäiset silmukat34 kaistaa varten (erikoisversio)
 • Huoltovapaa
 • Alhainen virrankulutus
 • Erittäin luotettava, täysin ilmasto-olosuhteista riippumaton tiedonkeruu, joka ei ole herkkä häiriöille
 • Automaattinen tasaus, lämpötilavaihteluiden säätely ja kaikkien toimintatietojen haihtumaton tallennus
 • Jopa 300 m pituisille syöttökaapeleille tarvitaan TLS-silmukoiden yhteydessä vain yksi johdinpari silmukkaa kohti
 • Helppo ja tilaa säästävä integrointi 19"-telineen eurokorttimuodon ansiosta (valittavissa oleva leveys: 20 tai 40 mm)

——————————————————————
​​​​​​​3 ilman nopeuden/pituuden mittausta ja suunnan tunnistusta


Tekniset tiedot


Syöttöjännite

5 V DC +/-5 % (säännelty ja kuormituksesta riippumaton)

Virrankulutus

Maks. 90 mA / 0,45 W
(5 V DC, vakio kytkentälähtö avoin kollektori)

Rajapinnat

RS485-dataliitäntä (pistokeliitin),
RS232-huoltoliitäntä (etupuolella)

Kytkentälähdöt

Kytkentälähtö per kanava: avoin kollektori
Yhteisvirhelähtö: avoin kollektori

Lisävaruste: elektroninen relekosketin

Mitat

Korkeus: 128 mm, pituus: 190 mm, leveys: 20 mm (4 TE),
Valinnaisesti 40 mm (8 TE)

Käyttö-/säilytyslämpötila

-25 ... +80 °C / -40 ... +80 °C

Kotelointi

III (pienjännite < 60 V DC)

Rakenne

Pistokortti 19"-telineeseen, asennetaan koteloon tai kaappiin, joka vaatii IP54-luokituksen
(likaantumisaste 2)

Liitäntärima

DIN 41612, tyyppi F: 48-napainen rima, 3-rivinen