IG746

Induktiivinen silmukkailmaisin kaupunkiliikenteeseen (myös julkiseen liikenteeseen)

IG746 Induktiivinen silmukkailmaisin kaupunkiliikenteeseen (myös julkiseen liikenteeseen)

4-kanavaista silmukkailmaisinta IG746 käytetään liikennevalojärjestelmien signaalin tuottoon kytkentälähtöjen ja CAN-väylän kautta sekä liikennelaskentaan.

TOIMINNALLINEN KUVAUS:

CAN-protokolla on suunniteltu erityisesti liikenteenohjaussovelluksiin. Vakioita tietosisältöjä ovat esim. tunnistustila, virhetila ja tunnistusreunat sekä käyttöaika ja aikaväli. Kaksoissilmukkajärjestelmissä lähetetään lisätietoja, kuten ajoneuvon nopeus, pituus ja suunta. Lisäksi ilmaisimen täydellinen parametrointi on mahdollista CAN-väyläliitännän kautta.

Ilmaisin käsittelee silmukat yksi toisensa jälkeen ennalta määrätyssä järjestyksessä (multipleksitila), eli ilmaisimen LC-oskillaatiopiiriin kytketään aina vain yksi silmukka induktanssina L. Koska virta kulkee aina vain yhden silmukan läpi, ilmaisimen kanavat eivät voi häiritä toisiaan.

Jos liitetyn induktiosilmukan vaikutusalueella on metallinen esine, myös LC-oskillaattorin taajuus muuttuu silmukan induktanssin pienenemisen vuoksi. Tämä muutos mitataan ilmaisimen arviointipiirissä, ja jos kytkentäkynnys ylittyy, kanavan kytkentälähtöihin (sähkörele ja avoin kollektori) tulee varattu signaali. Erilaiset tuottotoiminnot, esim. läsnäolosignaali ja pulssisignaali, ovat mahdollisia.

IG746 on enintään neljän induktiosilmukan liitäntään tarkoitettu induktiosilmukkailmaisin, ja se on kehitetty erityisesti liikennetekniikan sovelluksiin. Se on toiminnallisesti yhteensopiva edellisen mallin IG745/3 kanssa, ja se on saatavana kolmella eri liitinrimalla (DIN 41612, tyyppi F, C ja B).

Versiossa IG746 on lisäksi sarjaliitäntä CAN-väylälle. Tässä versiossa on erilainen liitinjako ja laajennetut toiminnot verrattuna malliin IG745/3. Bittinopeus tunnistetaan automaattisesti 10-500 kbps:n alueella, ja osoitteistus voidaan tehdä liitinrimassa olevien nastojen avulla.

Ilmaisin konfiguroidaan laitteen etupuolella olevan RS232-sarjaliitännän avulla. MaksutonLoopMaster-käyttöohjelmatarjoaa kätevän käyttöliittymän kaikkien parametrien ja diagnostiikka-arvojen muuttamista ja näyttöä varten. Konfiguroidut parametrit tallennetaan haihtumattomaan muistiin (EEPROM).

Edut

security

 Vandalisminkestävä
ja lujatekoinen

local_florist

Alhainen virran-
kulutus

star

Laaja
induktanssialue

settings

CAN-väylä-
liitäntä

Tekniset tiedot

Lataa

Lataa