MyCity-toteutus Wolverhamptonissa

Kaupungeilla, paikallishallinnoilla ja paikallisilla moottoritietiimeillä on vastuu varmistaa, että niiden asukkaille tarjottu tieinfrastruktuuri on tehokasta, sopivaa kaikille tienkäyttäjille ja vaikuttaa osaltaan hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja ilmanlaadun parantamiseen.

Asiakkaan vaatimukset

SWARCO on työskennellyt Wolverhamptonin kaupungisvaltuuston kanssa toukokuusta 2019 lähtien tavoitteenaan virtaviivaistaa kaupungin liikenteen hallintaa. SWARCOn suunnittelutiimi tunnisti osana Lighthouse-ohjelmaamme, kuinka Wolverhamptonin kaupunki käyttää tietoja ja kuinka valtuusto voi käyttää näitä tietoja tieverkoston hallintaan. Tätä ohjenuoraa käyttämällä mahdollisesta ratkaisusta tehtiin rautalankamalli, jotta käyttäjät pystyivät tarkistamaan käyttökelpoisuuden ja parantamaan tapaa, jolla he halusivat toimia vuorovaikutuksessa ratkaisun kanssa. Tämä vaiheittainen prosessi sisällytti keskeiset käyttäjät koko suunnitteluun ja varmisti, että toimitettu ratkaisu toimisi täysin odotusten ja tarpeiden mukaisesti.

Liikenneministeriön Transport and Environment Statistics 2021 -vuosiraportin mukaan liikenne tuotti Britanniassa 27 % Britannian kaikista kasvihuonepäästöistä vuonna 2019

Teimme tiivistä yhteistyötä asiakkaan kanssa ja määritimme kaikki tarpeet varmistaaksemme, että toimitamme ratkaisun, joka täyttää täysin heidän tarpeensa. MyCityn muokattavuus tarkoittaa, että käyttäjät voivat räätälöidä oman kojelautansa ja heillä on pääsy vain sellaisiin toimintoihin, jotka ovat tarpeellisia heidän rooleissaan.

Projektin alkuperäisessä määrittelyssä hahmoteltiin tarve ilmanlaadun hallintaan samoin kuin yli 150 matka-aikatiedon ja ajoneuvojen laskenta-asemien hallintaan ja valvontaan. Projektin edetessä asiakas pystyi sisällyttämään lisää laitteita, kuten muuttuvanäyttöiset opasteet, pysäköinnin ohjaustiedot, ilmanlaatua koskevan tietosyötteen ja yli vielä yli 100 CCTV-syötettä. Tätä kaikkea hallitaan SWARCOn MyCity urban mobility management -ohjelmistolla, joka avoimiin API-rajapintoihin perustuen kokoaa yhteen kaikki tietolähteet. Näin käyttäjä voi valvoa, hallita ja raportoida yhdeltä helppokäyttöiseltä alustalta.

Teimme tiivistä yhteistyötä asiakkaan kanssa ja määritimme kaikki tarpeet varmistaaksemme, että toimitamme ratkaisun, joka täyttää täysin heidän tarpeensa. MyCityn muokattavuus tarkoittaa, että käyttäjät voivat räätälöidä oman kojelautansa ja heillä on pääsy vain sellaisiin toimintoihin, jotka ovat tarpeellisia heidän rooleissaan.

Ratkaisu

MyCity on turvallinen pilvipohjainen modulaarinen alusta, jolla asiakkailla, kuten Wolverhamptonilla, voi yhtä vähän tai paljon moduuleja ja toimintoja kuin he tarvitsevat. Moduuleja voidaan lisätä tai poistaa myöhemmin vastaamaan käyttäjän vaatimuksia. Ratkaisun verkkopohjaisuus tarkoittaa, että liikennettä voidaan hallita mistä tahansa, milloin tahansa ja useilla eri laitteilla matkapuhelin mukaan lukien. Menneet ovat ajat, jolloin liikenteen hallintaan tarvittiin kokoaikaisia valvomoita.

MyCity sisältää reaaliaikaisia karttanäkymiä, jotka näyttävät matkan ajan ja miljoonista tietopisteistä kerätyt yksityiskohtaiset raportit, mikä tarjoaa lyömättömän näkyvyyden liikenneverkoston suorituskyvystä.

Wolverhamptonin kaupunginvaltuuston tieliikenneturvallisuuden ja kestävän liikenteen tiimipäällikkö John Charles sanoo

"Tämä lisääntynyt älykkyys, parannetut kommunikointikanavat ja prosessien automatisointimahdollisuus", hän sanoo, "antavat meille mahdollisuuden tunnistaa ja vastata tehokkaammin tapahtumiin ympäri kaupunkia, mikä antaa meidän hallita entistä paremmin tieliikenneverkkoa ja tukea puhtaampaa, älykkäämpää kaupunkia."

MyCity tarjoaa myös ONVIF-kameroista saatua reaaliaikaista CCTV-suoratoistoa PTZ-toimintoineen. Tekoälykamerat tukevat määritettyjen ajoneuvoluokkien ajoneuvojen laskentaa ja luokitusta 19:ssä eri ajoneuvoluokassa mukaan lukien moottoripyörät, julkinen liikenne ja taksit.

Wolverhamptonin kaupunki hallitsee SWARCOn 30 uuden värillisten täysmatriisiopasteiden ohella myös entisiä eri toimittajien muuttuvanäyttöisiä opasteita, mikä nostaa opastemäärän noin 70:een mukaan lukien yli 20 ajoneuvojen aktivoimia nopeus- ja vaarakylttiä. Useat hiljattain asennetut kyltit näyttävät samanlaisilta kuin peltiset pysäköintipaikkoja osoittavat kyltit ja näyttävät yleisiä tietoja tai ajankohtaista liikennetietoa. MyCity hallinnoi Wolverhamptonissa useita räätälöityjä järjestelmiä mukaan lukien värilliset muuntuvanäyttöiset opasteet ja nopeustutkatoiminto, joka on yhteydessä ajoneuvojen tunnistusjärjestelmään liikennevaloristeykssessä. Erillinen nopeustutkalla varustettu muuttuvanäyttöinen opaste on linkitetty BPF2-yhteensopivaan ANPR-kameraan räätälöityjen viestin ja rekisterinumeroiden näyttämistä varten.

Kohdatut haasteet

Useat haasteet koostuivat varmistamisesta, että kolmannen osapuolen tietosyötteillä oli hyvin määritetty, virheetön API-rajapinta ja ne pystyivät toimittamaan säännöllisesti suuria tietomääriä. Meillä on erittäin tiivis yhteistyösuhde kolmannen osapuolen tietojen toimittajien kanssa ja voimme reagoida nopeasti, kun heidän järjestelmiään päivitetään ja laajennetaan asiakkaan kasvavien tarpeiden mukaan.

Hyödyt käyttäjälle

Kokoamalla kaikki tiedot yhdelle alustalle käyttäjä voi nyt luoda räätälöityjä raportteja verkostonsa mistä tahansa osasta. Ennen MyCityn käyttöönottoa yhteen räätälöityyn raporttiin tarvittiin tavallisesti yksi henkilö, joka keräsi tiedot manuaalisesti useista lähteistä, ja sen valmistuminen kesti useita päiviä.

MyCity raportoi nyt automaattisesti tiedoista, joilla on reaaliaikainen vaikutus strategiaan. MyCityn automatisoitu prosessi tarkoittaa, että nämä raportit voidaan nyt luoda alle minuutissa, niissä ei ole inhimillisiä virheitä ja ne voidaan tarvittaessa siirtää suoraan muihin raportointijärjestelmiin. Esimerkiksi käyttäjille ilmoitetaan nyt, kun NO-arvo saavuttaa tietyn kynnysarvon, jotta reaaliaikaiset hillintätoimet voidaan ottaa käyttöön.

Suunniteltu tulevaisuutta varten

SWARCO MyCity on alusta, joka jatkuvasti kasvaa ja kehittyy täyttämään yhteiskunnan muuttuvat tarpeet. Lighthouse-ohjelmamme, joka kannustaa asiakkaita työskentelemään kanssamme prosessin alussa, antaa käyttäjille mahdollisuuden määrittää ohjelmiston toiminnallisuuden. SWARCO MyCity on liikkuvuuden hallintajärjestelmä, joka täyttää välittömät vaatimukset ja tarjoaa portin tulevien vaatimusten täyttämiseen.

Lue lisää MyCity-ratkaisuistamme