Řešení pro kvalitní ovzduší

Jak zlepšit kvalitu ovzduší ve vašem městě.

Špatná kvalita ovzduší ovlivňuje každého z nás, chodce, cyklisty nebo řidiče motorových  vozidel. Ovlivňuje na naše zdraví a životní prostředí a má také negativní dopad na ekonomiku. V posledních letech se stalo prioritou problematice kvality ovzduší v našich městech a městských oblastech nejen porozumět, ale také implementovat strategie, které ovzduší mohou zlepšit. Jelikož doprava významně přispívá ke znečištění ovzduší, mohou mít změny ve způsobu implementace řízení dopravy na zlepšení kvality ovzduší velký dopad. 

Cítit, shromažďovat, analyzovat, vizualizovat, jednat

Znečištění venkovního ovzduší by mohlo do roku 2060 ročně způsobit 6 až 9 milionů předčasných úmrtí a podle zpráv OECD by stálo 1–5% celosvětového HDP. Stejná zpráva uvádí důkazy, které naznačují, že odvětví silniční dopravy je přibližně s 50% podílem hlavní příčinou úmrtí na znečištění ovzduší v Evropské unii a ve Spojených státech. 

Určení zdrojů znečištění ovzduší je prvním krokem k řešení tohoto problému. Teprve potom můžete analyzovat, plánovat a implementovat strategie ke zlepšení kvality ovzduší, které budou  přinosem pro místní životní prostředí a zdraví lidí.


Řešení

která mohou přispět ke zlepšení kvality ovzduší


AirDec - detekce ovzduší

Detektory kvality ovzduší, jako je AirDec od společnosti SWARCO, jehož senzor je zabudován do infrastruktury dopravního návěstidla COMBIA, mohou měřit údaje o počasí, jako je intenzita deště, vlhkost, tlak a teplota vzduchu, jakož i pevné částice (PM1.0, PM2.5 , PM10) a škodlivé oxidy, jako jsou (CO) (NO2) a (O3).


Jeden příklad použití monitorování znečištění ovzduší k ovlivnění chování účastníků silničního provozu za všechny.  Norská správa veřejných komunikací nedávno rozvinula spolupráci s Norským meteorologickým institutem za účelem poskytnutí aktuálních informací o kvalitě ovzduší a předpovědi kvality ovzduší na 48 hodin dopředu, aby umožnila svým nejvíce ohroženým občanům činit informovaná rozhodnutí o své činnosti. Předpověď bere v úvahu řadu cenných faktorů a je příkladem toho, jak může sběr údajů o kvalitě ovzduší zlepšit kvalitu života.

Nabíjení elektrických automobilů

Jednou z hlavních překážek zavádění elektrických vozidel je dostupnost infrastruktury pro jejich nabíjení. Zajištění vhodné infrastruktury pro nabíjení elektrických vozidel vytvoří důvěru veřejnosti, podpoří zavedení zón s čistým ovzduším v silně znečištěných centrech měst a termín 2030, stanovený mnoha evropskými vládami na zákaz prodeje nových benzinových a naftových vozidel, se blíží.

Rozmach používání elektrických vozidel bude mít také pozitivní dopad na znečištění ovzduší způsobené nyní volnoběžícími motory vozidel během stání v kolonách a na kritických místech, jako jsou např. křižovatky. A zvýší bezpečnost silničního provozu pro jeho ostatní účastníky, jako jsou cyklisté a chodci.Holistické pokyny pro parkování 

Snižování kongescí co nejúčinnějším způsobem může mít obrovský dopad na objem znečištění ovzduší v našich městech. Poskytováním řešení, která snižují objem dopravy, dobu jízdy nebo dobu spuštěných motorů stojících vozidel, můžeme snížit znečištění v našich městech.

Navádění na parkoviště

Nabízí řidičům navádění na parkoviště v reálaném čase (live), včetně informací o dostupnosti parkovacích míst v cíli cesty a navádění na nejbližší dostupné místo, co kromě snížení negativního vlivu na životní prostředí navíc proces parkování řidičům zpříjemňuje.

Informovace o alternativních trasách nebo přepravních režimech

Možností je podpora a propagace využívání alternativních druhů dopravy, jako je vyzžívání záchytných parkovišť Park&Ride, kde může veřejnost zaparkovat svá vozidla zpravidla na periferiích  měst a používat veřejnou hromadnou dopravu při dopravě do centra města.

Alternativně v dopravně silně přetížených oblastech lze použít proměnné informační tabule (VMS) k informování všech účastníků silničního provozu o alternativních trasách k zabránění dosažení nebezpečných úrovní stupně znečištění ovzduší.

Používání parkovacích aplikací - například PARCO-App

Bezplatná aplikace PARCO-App pro zařízení Android a iOS poskytuje využíváním identických dat jak samotnému městu tak i a jeho obyvatelům a návštěvníkům funkci „Najít a navigovat“,  která pomocí chytrých mobilních telefonů dovede motoristy na k jejich cíli nejbližší volné parkovací místo.

MyCity

Schopnost reprezentovat a reportovat data ověřená v reálném čase doplňuje nejen konvenční data TMS, ale může být analyzována společně s dalšími integrovanými službami, jako je sčítání a klasifikace vozidel, chování řidičů při řízení a hodnocení rizik a data o mikro-mobilitě a chodcích. 

Tento nepřetržitý pohled na více datových toků poskytuje detailní přehled o údajích o kvalitě ovzduší, spolu s potenciálními faktory, které stojí za vysokými hlášenými hodnotami znečištění ovzduší s dopadem na všechny uživatele silniční sítě.

Řešení C-ITS/ CCAM 

Kooperativní inteligentní dopravní systémy (C-ITS) spojují vozidla s jinými vozidly, silniční infrastrukturou, uživateli silnic - například chodci a cyklisty - a cloudovými službami. Integrace různých subsystémů ITS s propojenými a automatizovanými vozidly (CAV) je příslibem výrazného zlepšení mobility, snížení přetížení a záchrany životů snížením počtu dopravních nehod.

Pokusy CAV v Evropě a Spojených státech ukazují, že integrace časování dopravních signálů v reálném čase je kritickou součástí bezpočtu připojených aplikací. Jedním z efektů je to zjištění, že se cestovní časy zkrátily až o 66%, což výrazně zkrátilo dobu, po kterou vozidla uvolňují zplodiny. 

Jak se bude tato oblast technologie vyvíjet, neustále užší integrace mezi vozidly bude i nadále snižovat dobu jízdy i počet vozidel na silnici díky potenciálu sdílených jízdních služeb.


Cyklistika jako jedno z řešení 

Rostoucí objem dopravy ve městech vyžaduje nové koncepty mobility. Dopravní inženýři se stále více zaměřují na řešení využití jízdního kola jako dopravního prostředku. Mnoho měst je připraveno investovat do své sítě cyklostezek a do průkopnických technických systémů s cílem udržitelně podporovat cyklistiku jako alternativu. Jízdní kola by mohla odlehčit silniční sítě - jsou rychlá, flexibilní, šetrná k životnímu prostředí a představují zdravý způsob dopravy.

Zlepšení kvality ovzduší

Wolverhampton, Anglie

Město Wolverhampton v Anglii oslovilo společnost SWARCO k diskuzi o obavách města z ovlivňování kvality ovzduší ve městě jako důsledku silně přetížených dopravních tras. 


Jako možné řešení problémů města byl identifikován systém MyCity. Město totiž potřebovalo řešení, které by poskytovalo flexibilní řízení dopravy, bylo snadno použitelné a poskytovalo podrobné nástroje pro analýzu a vykazování. MyCity umožňuje řízení silniční infrastruktury prostřednictvím jedné, snadno použitelné platformy. Modulární platforma umožňuje přidávat funkce a vytvářet integrace, které jsou potřebné pro práci s městskou správou nebo úřady.


Ve Wolverhamptonu byly instalovány variabilní informační značky (VMS), které řidičům poskytují pokyny k parkování,  umožňující  řidičům se rozhodnout,  jak nejlépe vyhledat nejbližší dostupné parkovací místo. Po celém městě byly také spolu s kamerovým systémem a monitorovacím zařízením dopravy instalovány monitory sledování znečištění ovzduší. Všechna zařízení byla integrována do systému MyCity, aby bylo možné získávaná data snadno analyzovat a vykazovat, a co je důležité, aby bylo možné přijmout i opatření ke změně strategií v řízení dopravy ve městě. Pomáháme tak předcházet rostoucímu znečištění ovzduší a polétavých částic v oblastech s velkým dopravním zatížením.

John Charles, vedoucí týmu pro bezpečnost silničního provozu a udržitelné cestování v městské radě ve Wolverhamptonu, říká, že MyCity poskytuje řadu informací, které poskytují velkou kontrolu nad dopravními systémy města:

“Díky monitorování znečištění, které nás upozorní, když NO2 dosáhne určité úrovně, sčítání vozidel v 19 různých klasifikacích - včetně motocyklů, veřejných autobusů a taxíků, - živému mapovému přehledu přetížených tras, době jízdy a milionů podrobných zpráv od datové bodů, máme k dispozici nepřekonatelné znalosti o tom, jak síť funguje."


„Tato zvýšená inteligence, vylepšené komunikační kanály a schopnost automatizovat procesy,“ říká, „nám umožňuje identifikovat a efektivněji reagovat na incidenty, ke kterým dochází v celém městě, což nám umožňuje lépe než kdy jindy spravovat i dálniční síť a podporovat regeneraci čistšího a chytřejšího města. “