LOOPMASTER SERVISNÍ SOFTWARE

Servisní software pro smyčkové detektory

LOOPMASTER SERVISNÍ SOFTWARE Servisní software pro smyčkové detektory


Software LoopMaster umožňuje ovládánísmyčkových detektorů  pomocí sériového rozhraní na přední straně. Software se používá k uvedení detektorů do provozu, k přiřazení služeb, k ukládání parametrů detektoru i ke spouštěcím protokolům. LoopMaster nahrazuje předchozí software SWARCO TRAFFIC SYSTEMS IGBT.


FUNKČNÍ POPIS:

Pomocí servisního softwaru "LoopMaster" můžete obsluhovat všechny současné smyčkové detektory SWARCO TRAFFIC SYSTEMS z portfolia značky WEISS-Electronic. Připojení k detektoru prostřednictvím sériového rozhraní nebo adaptéru USB je automaticky rozpoznáno. Také nové detektory nebo nedávno přidané rozhraní se automaticky zobrazují i během provozu.

Během každého nastavení komunikace se automaticky detekuje konfigurace typu smyčkového detektoru a všechny relevantní parametry se zobrazují zřetelně uspořádaným způsobem. Provozní parametry lze intuitivně nastavovat, upravovat a ukládat. Pro pohodlnou přípravu mohou být sady parametrů detektoru generovány a uloženy v režimu offline. Snahou je podpora obslužného personálu na místě a dokonale plánované servisní operace.

Software optimálně podporuje analýzu a odstraňování potíží. Zobrazují se hodnoty jasných textů a diagnózy pro připojené detektory a jednotlivé detekční kanály. Vhodný porovnávací dialog pro libovolné kanály poskytuje další přehled o rozdílech kanálů a parametrů. U dokumentačních prostředků program obsahuje funkci grafického tisku pro všechny parametry detektoru.

Aplikace založená na jazyce Java je optimalizována pro běžné verze Windows® (Vista, 7, 8, 8.1) a Linux (na vyžádání) a nabízí všechny standardy. Program obsahuje vícejazyčné uživatelské rozhraní a automaticky rozpozná jazyk operačního systému.


Praktická online nápověda s komfortním fulltextovým vyhledáváním a kontextovými nápovědními funkcemi je samozřejmostí. Navíc LoopMaster poskytuje všechny uživatelské příručky pro detektory v režimu offline.

V případě, že se však setkáte s problémem, můžete odeslat žádost na linku podpory společnosti SWARCO TRAFFIC SYSTEMS stisknutím tlačítka. Tímto způsobem budou všechny potřebné údaje připraveny a předány na vyžádání. Proto je zaručena rychlá a optimální podpora našich odborníků.

Pro bezproblémový přechod jsou podporovány všechny funkce od předchůdce IGBT, jako je například obsluha prostřednictvím programového terminálu PC a manuální vstup pomocí příkazů obslužného terminálu.


Stažení softwaru:
Klepněte na tlačítko Installation disk v oblasti Ke stažení pro download stávajícího softwaru.


Funkce:

 • Podpora portfolia produktových smyčkových detektorů
 • Automatické rozpoznání typu detektoru a konfigurace smyčky
 • Optimální podpora konfigurace a analýzydetektorů
 • Generování offline souborů parametrů detektoru
 • Pohodlný porovnávací dialog pro libovolné kanály
 • Jasně uspořádané uživatelské rozhraní s kontextovou nápovědou a funkcí fulltextového vyhledávání
 • Vícejazyčný sw, s automatickým rozpoznáním jazyka operačního systému
 • Funkce online nápovědy a přístup k uživatelským příručkám aktuálního detektoru
 • Funkce grafického tisku všech parametrů detektoru
 • Požadavek na podporu stisknutím tlačítka
 • Podpora sériových adaptérů USB a automatické detekce doby chodu
 • Založeneé na JAVA, optimalizované pro Windows® a Linux (na vyžádání)

Ke stažení

Ke stažení