MyTunnel

Centrální software pro tunely

MyTunnel Centrální software pro tunely

Centrální software SWARCO MyTunnel monitoruje a řídí dopravu a instalovaná zařízení v tunelech a na mostech

OBLAST POUŽITÍ:
Vybavení objektu:
 • Systém osvětlení
 • DOPRAVNÍ ŘÍDICÍ SYSTÉM V TUNELU
 • Větrání tunelu
 • Elektrická požární signalizace - alarm
 • Únikové značení
 • Systém Video dohledu
 • Systém nouzového volání - Emergency call
 • Požární systém - hasicí zařízení
 • Odvodňovací systém a vodní hospodářstvÍ
 • Tunelový rádiový systém
 • Dodávka energie
 • Technologie zařízení budov (ventilace v místnosti, prevence proti vloupání ... )
 • Komunikace (síť, router ... )
Provoz tunelu:
 • Monitorování a řízení organizace dopravy v tunelu v případě mimořádných událostí, údržby a řešení problémů

Funkce:

Webová vizualizace

 • Nezávislá na prohlížeči
 • Mezinárodní (v několika jazycích)

Řešení na míru

 • Flexibilní, zákaznicky zaměřená vizualizace
 • Škálovatelný a modulární systém architektury
 • Otevřená rozhraní a nezávislost na výrobci PLC

Snadná integrace objektů

 • Textové popisy logických sekvencí (procesních řetězců)

Vysoká dostupnost

 • Failover - převzetí služeb při selháních
 • Redundance (pohotovostní režim)

Splňuje nejvyšší nároky na bezpečnost

Ke stažení

Ke stažení