Křižovatky věcí

S technologií SWARCO X-Line


SWARCO X-LINE je budoucí platformové řešení pro energeticky efektivní modernizaci systémů světelného signalizačního zařízení. Snižuje provozní náklady díky nejmodernější technologii LED o výkonu 1 W, snižuje nároky na stavební práce a konstrukce, omezuje dopravní zácpy a snižuje znečištění ovzduší. Lze jej snadno kombinovat se stávajícím světelným signalizačním systémem - bez ohledu na výrobce.

Plánované funkce, jako například komunikace s automatizovanými vozidly, lze snadno do systému SWARCO X-LINE integrovat.

Hlavní výhody

Zlepšuje výkon, snižuje
​​​​​​​spotřebu energie

 Model SWARCO X-LINE využívá nejmodernější technologii LED o výkonu 1 W, která pomáhá snižovat provozní náklady.

V některých případech je dokonce možné obejít se bez elektroměru v rozvaděči. Důležité pro místní úřady: Ve většině případů je modernizace stávajících systémů pomocí SWARCO X-LINE vhodná.

Snížení
prostorových nároků

Řídící systém je decentralizovaný, spínače signálů jsou integrovány do návěstidel a detektorů ve stožárech.

To nám umožnilo výrazně snížit velikost rozvaděčů - což je velká výhoda pro obce, zejména v centrech měst.

Snadná integrace
do stávajících systémů

Jednoduché rozšíření vašeho stávajícího systému pomocí dalšího návěstidla nebo nového dílčího uzlu je možné kdykoliv a bez velké námahy.

Mimořádně praktické pro operátory: Ať už s konvenčním 230 V napětím, současnou 40 V technologií LED nebo s návěstidly budoucnosti - SWARCO X-LINE umožňuje bezpečný kombinovaný provoz i při rozšiřování stávajících systémů. Zejména současné řadiče ACTROS mohou být snadno modernizovány.

Modernizace
bez přetížení

Další velkou výhodou SWARCO X-LINE ve spojení s řídicími jednotkami ACTROS je využití stávající kabelové infrastruktury.

To znamená, že není potřeba zahajovat novou rekonstrukci a ušetříte i na drahých dopravních a  bezpečnostních opatřeních během modernizace - a tím se vyhnete i nepopulárním staveništím dopravním zácpám a dalšímu souvisejícímu znečištění vzduchu oxidy dusíku a jemného prachu. Navíc ušetříte za cenné suroviny, jelikož nemusíte používat měděné kabely.

Flexibilní
site safety

SWARCO X-LINE také otevírá zcela nové možnosti pro systémy provizorního světelného signalizačního zařízení. Díky kompatibilitě s existujícími technologiemi je možné použít flexibilní a finančně efektivní řešení s plnou funkčností celé dané lokality - také proto, že mohou být použita existující dopravní řešení a kabeláž systému jejiž  v ceně. Již během fáze výstavby nebo přestavby může
 být nasazen další řadič SWARCO X-LINE.

Speciální použití
jako standard

SWARCO X-LINE může být výborně přizpůsoben individuálním požadavkům na řízení křižovatky a také umožňuje speciální řešení, jako je signalizace dopravního pruhu. Dokonce i velké křižovatky mohou být řízeny pouze jednou řídící jednotkou: Návěstidla mohou být vzdálena až 1 km od řídící jednotky.

X-Line sériové připojení


SWARCO X-LINE se sériovým připojením je nákladově efektivní moderní řešení pro systémy řízení křižovatek.

Speciální funkce

Standardní křižovatka s tradiční hvězdicovou topologií kabeláže.
Datové uzly mohou být vzdáleny až 1 km díky SWARCO X-LINE

Vzhledem k použité technologii CAN sběrnice vyžaduje nová instalace SWARCO X-LINE méně stavebních prací. Již instalované systémy lze pomocí stávajících kabelů prodloužit.

NOVINOVÝ ČLÁNEK

"KŘIŽOVATKA VĚCÍ"