Esineiden risteys

SWARCO X-Line -teknologialla


SWARCO X-LINE on tulevaisuuteen suuntautunut alustaratkaisu liikennevalojärjestelmien energiatehokkaaseen modernisointiin. Se alentaa käyttökustannuksia uusimman 1 watin LED-tekniikan ansiosta. Sillä vältetään maanrakennustyöt, rakennustyömaat, liikenneruuhkat ja niiden aiheuttamat lisääntyneet ilmansaasteet, ja se on helposti yhdistettävissä olemassa olevaan valomerkinantojärjestelmään - valmistajasta riippumatta.

Tulevaisuuden toiminnot, kuten viestintä yhteistyössä toimivien ajoneuvojen kanssa, voidaan myös helposti integroida SWARCO X-LINE -järjestelmään.

Tärkeimmät edut

Parempi suorituskyky, alhaisempi energiankulutus

 SWARCO X-LINE käyttää uusinta 1 watin LED-teknologiaa, joka auttaa alentamaan käyttökustannuksia.

Joissakin tapauksissa voidaan luopua jopa ohjauskaapin sähkömittarista. Tärkeää paikallisille viranomaisille: useimmissa tapauksissa olemassa olevien järjestelmien nykyaikaistaminen SWARCO X-LINE:lla on tukikelpoista.

Säästää
arvokasta tilaa

Ohjausjärjestelmä on hajautettu, valaisinkytkimet on integroitu signaalilähettimiin ja ilmaisimet mastoihin.

Tämän ansiosta ohjauskaappien kokoa on voitu pienentää merkittävästi - se on suuri etu kunnille, erityisesti kaupunkien keskustoissa.

Helppo integroida
olemassa oleviin järjestelmiin

Järjestelmän helppo laajentaminen signaalilähettimellä tai osittaisella solmulla on mahdollista milloin tahansa pienellä vaivalla.

Erittäin käytännöllinen operaattoreille: olipa kyseessä sitten yleinen 230 V:n jännite, nykyinen 40 V:n LED-tekniikka tai tulevaisuuden signaalilähettimet - SWARCO X-LINE mahdollistaa turvallisen sekakäytön olemassa olevia järjestelmiä laajennettaessa. Varsinkin nykyiset ACTROS-ohjausyksiköt voidaan päivittää jo tänään.

Modernisointi
ilman ruuhkia

Toinen merkittävä etu, jonka SWARCO X-LINE tarjoaa yhdessä ACTROS-ohjausyksiköiden kanssa on se, että olemassa olevaa kaapeli-infrastruktuuria voidaan käyttää uudelleen.

Näin säästytään maarakennustöiltä ja kalliilta liikenneturvallisuustoimenpiteiltä järjestelmän muutostöiden aikana - ja vältytään siten myös epäsuosituilta rakennustyömailta, liikenneruuhkilta ja niihin liittyvältä ilman lisäsaastumiselta, jota typen oksidit ja hienojakoinen pöly aiheuttavat. Tämän lisäksi säästät myös arvokkaita raaka-aineita, sillä kuparikaapeleita ei tarvita.

Joustavaa
työmaaturvallisuutta

SWARCO X-LINE avaa myös täysin uusia mahdollisuuksia väliaikaisesti siirrettäville liikennevalojärjestelmille. Koska se on yhteensopiva olemassa olevan tekniikan kanssa, joustavat ja kustannustehokkaat ratkaisut ovat mahdollisia täysillä paikallisilla toiminnoilla - myös siksi, että olemassa olevia merkinantosuunnitelmia voidaan käyttää ja järjestelmän kaapelointi on ilmassa. Tulevaa SWARCO X-LINE-ohjausyksikköä voidaan käyttää jo
 rakennus- tai uudelleenrakentamisvaiheessa.

Erikoissovellukset
vakiona

SWARCO X-LINE voidaan sovittaa erinomaisesti risteysten yksilöllisiin ohjausvaatimuksiin, ja se mahdollistaa myös erityisratkaisut, kuten muuttuvan kaistaopastuksen. Jopa laajoja alueita voidaan käyttää vain yhdellä ohjausyksiköllä: signaalilähettimet voivat olla jopa 1 km:n päässä ohjausyksiköstä.

X-Line-sarjaliitäntä


SWARCO X-LINE sarjaliitännällä on kustannustehokas modernisointiratkaisu risteysten ohjausjärjestelmiin.

Erityisominaisuudet

Vakioliitäntä perinteisellä tähtimuotoisella kaapeloinnilla.
SWARCO X-LINE:n ansiosta osittaiset solmut voivat olla jopa 1 km:n päässä

Käytettävän CAN-väylätekniikan ansiosta SWARCO X-LINE:lla toteutetut uudet asennukset vaativat vähemmän maanrakennustöitä. Jo asennettuja järjestelmiä voidaan laajentaa kustannustehokkaasti olemassa olevia kaapeleita käyttämällä.

UUTISARTIKKELI

ESINEIDEN RISTEYS