SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.


Společnost SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. jako dceřiná společnost SWARCO TRAFFIC AUSTRIA GmbH patří do skupiny společností SWARCO Group. Pokrývá všechny prodejní, projektové a servisní činnosti související s provozem a řízení dopravy v České republice, např. dopravu ve městech, řízení meziměstské dopravy, parkování, veřejnou dopravu, elektromobilitu a komunikativní systémy, např. C2C, C2X apod.

Kromě hlavního města Prahy společnost SWARCO TRAFFIC CZ působí ve více než 20 dalších městech po celé České republice.


Kontaktní údaje

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Dobronická 1256, Kunratice

148 00 Praha 4

Česká republika

T. +420 241 441 024

E.office.stcz@swarco.com


Dolní 876

370 04 České Budějovice

Česká republika

T. +420 387 310 696

E. office.stcz@swarco.com

Vedení provozovny

Radek Terber

tel.: +420 723 806 182

E. radek.terber@swarco.com

Obchodní referent

Lucie Terberová

tel.: +420 732 848 509

E. lucie.terberova@swarco.com


Důležité kontakty

Vedení společnosti

Ing. Bruno Wertlen, MSc., PhD.
tel.: +420 241 44 1024
e-mail: bruno.wertlen@swarco.com

Obchodní oddělení

Pavel Koudelka
tel.: +420 241 44 2064
e-mail: pavel.koudelka@swarco.com

Technické oddělení

Václav Vošahlík
tel.: +420 234 74 9553
e-mail: vaclav.vosahlik@swarco.com

Projektový manažer

Ing. Michal Tulpa
tel .: +420 241 44 4804
e-mail: michal.tulpa@swarco.com


Místo registrace: Praha

Registrační číslo společnosti: 25680595

DIČ: CZ25680595

Místně příslušný soud: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 60652


Orgán pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Česká obchodní inspekce

Inspektorát pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Štěpánská 567/15

120 00 Praha 2, Česká republika

Tel .: +420 296 366 111

Politika společnosti

Soustavné zkvalitňování péče o zákazníka

Vysoká kvalita dodávek produktů a služeb pro systémy řízení dopravy a zpracování dopravních dat

Trvalé rozšiřování sortimentu dodávaných technologií a systémů

Odborný a profesní růst zaměstnanců společnosti

Vysoká osobní odpovědnost zaměstnanců za kvalitu odváděné práce

Péče o životní prostředí a minimalizace negativních vlivů působení společnosti na životní prostředí

Dodržování požadavků zákonů a dalších předpisů


Certifikace

Kvalita a životní prostředí

LL-C (Certification) Czech Republic a.s.

  • Systém managementu kvality vč. systému jakosti pozemních komunikací
  • Systém managementu životního prostředí

Vystaveno: 28. března 2021
Platnost: 27. března 2024

Ke stažení

Ke stažení